Tacksamhet

Utsikt
Elder Pokhylko
Äldste Kyrylo Pokhylko, Lettland Områdessjuttio i området Europa Nord

Vårt liv fylls med den Helige Andens inflytande när vi är mer och bättre fokuserade på vår Frälsare Jesus Kristus. Det händer när vi tar oss tid att studera hans liv, bli bekanta med hans lära och faktiskt gör det han gjorde, genom att utveckla kristuslika egenskaper under vår livstid.

Det finns flera redogörelser och olika beskrivningar av när bröd och fiskar gavs till mängden och de fick näring. Jag tycker särskilt om den här berättelsen, som den beskrivs i Johannes kapitel 6:5–14. Det var fler än 5 000 människor, och fem kornbröd och två fiskar gavs till Frälsaren. Han tackade för det de hade, välsignade maten, och hans lärjungar delade ut den till alla och ”de var mätta”(1). Av de fyra olika författare som beskrev händelsen är det bara av Johannes vi får veta att Frälsaren ”tackade Gud”(2) för det de hade, trots att de inte hade så mycket åt folkmängden. För mig är det ett fint exempel på vad som kan hända i våra liv när vi är tacksamma, när vi tackar för det vi har. Vi kanske inte har så mycket, men när vi är tacksamma för det vi har räcker det till för våra behov. Tacksamhet är en stor och fundamental kristuslik egenskap som vi behöver utveckla för att få mer glädje i livet och kunna se Herrens hand oftare.

President Russell M. Nelson lärde ut följande när har talade om tacksamhetens helande kraft:

”Vi kan alla tacka för det vackra på vår jord och himlens majestät, som ger oss en aning om evighetens storhet. Vi kan tacka för livets gåva, för våra fantastiska kroppar och sinnen som låter oss växa och lära.

Vi kan tacka för konst, litteratur och musik som ger näring till själen.

Vi kan tacka för möjligheten att omvända oss, börja om på nytt, gottgöra och bygga vår karaktär.

Vi kan tacka för våra familjer, vänner och dem vi älskar.

Vi kan tacka för möjligheten att hjälpa, älska och tjäna varandra, vilket gör livet så mycket mer meningsfullt.

Vi kan till och med tacka för våra prövningar, som lär oss sådant vi inte skulle kunna veta annars.

Mest av allt kan vi tacka Gud, våra andars Fader, vilket gör oss alla till bröder och systrar, en enda global familj.”(3)

Jag tror verkligen att Herren älskar tacksamma människor och välsignar oss ännu mer med det vi behöver, eftersom vi är tacksamma, eftersom vi känner och erkänner källan till alla välsignelser vi har.

Jag vill avsluta med Almas ord när han undervisade sitt folk: ”Och han befallde dem att de skulle ge akt på sabbatsdagen och hålla den helig, och likaså att de varje dag skulle ge tack till Herren sin Gud.”(4)Vi uppmanas att tacka Herren enskilt och som familjer. Våra liv förändras när vi dagligen fokuserar på de välsignelser vi får av Herren, ser hans hand i våra liv och uttrycker vår tacksamhet för dem i våra böner vid dagens slut. Mormons bok är full av många vittnen om att tacksamma människor är glada människor.

Jag är tacksam för vår kärleksfulle Himmelske Fader, vår Frälsare och Återlösare Jesus Kristus samt den Helige Andens vägledning, och jag vittnar om att de är verkliga.

 

  1. Johannes 6:12.
  2. Johannes 6:11.
  3. ”Tacksamhetens helande kraft”, videobudskap på sociala medier från november 2020.
  4. Mosiah 18:23.