Stavskonferensen i Göteborgs stav blev en andlig fest

Stavskonferensen i Göteborgs stav blev en andlig fest

Stavskonferensen för Göteborgs stav den 24 april 2016 utsändes via en videolänk från Västra Frölunda kapell till alla stavens enheter. Med psalmen ”Kom låt oss nu glädjas” inleddes konferensen och anden infann sig omgående.

Församlingen fick sedan möjlighet att tacka ”gamla” ämbetsmän och inrösta nya.

Efter dessa inröstningar fick vi som första talare lyssna till Lovisa Engelbrektsson från Borås församling. Hon kom hem från sin heltidsmission i London South mission för 1,5 månad sedan.  Lovisa talade om fullkomlighet. När man gör fel, gör samma misstag om och om igen kan man fråga sig: ”Har jag inte lärt mig det här?” Men Herren har tålamod med oss. Att bli fullkomliga tar ett helt liv. Att bli gjord hel - det är det som evangeliet handlar om (2 Ne 25:26). Hela Mormons bok handlar om Kristus och hans Försoning. Läs skrifterna. I skrifterna får vi styrkan från Försoningen.

Lovisa Engelbrektsson

Linnea Ludwig från Utby församling, sjöng ”Han lever min Förlossare”, med Maria Baker vid pianot. Vilken styrka och vittnesbörd dessa unga systrar förmedlade genom sin tolkning av psalmen.

Sedan fick vi lyssna till ett tal av syster Charlotte Wingård-Karlsson från Skövde gren. Charlotte började med att ge oss alla en gåva – den mest dyrbara gåvan - sitt vittnesbörd.  Syster Wingård-Karlsson vittnade om att om vi ger av det vi har så kommer Herren att mätta oss. Om vi prioriterar Herren så kommer han att ge oss precis allt vi behöver. Han vill ösa sina välsignelser över oss (Markus 8:35).

Charlotte Wingård-Karlsson

Nästa talare var vårt nya högråd från Västra Frölunda församling, Espen Amundsen som talade om att finna glädje i Kristus. Han uttryckte en stor känsla av tacksamhet för Försoningen.  Trots vår ofullkomlighet kan vi återvända till Fadern. Vi kan få ett sammanhang och frid i livet. Broder Amundsen känner sig stolt över Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och säger att vi kan introducera människor till evangeliet på ett positivt sätt. Vi har en kraftfull teologi och en utmanande lära som utmanar vårt sätt att tänka. Kristus illuminerar vår tillvaro med ett vackert ljus tack vare anden.

Espen Amundsen

Daniel Malm, 2:e rådgivare i stavspresidentskapet, talade därefter till oss om glädje och vikten av att vara vid gott mod och att hålla riktningen på vår resa tillbaka till Gud. Fadern säger till oss vid flera tillfällen genom historien att vara vid gott mod. Detta löfte hjälper oss att leva evangeliet och att känna kärlek. Vi kan inte besvara alla frågor vi får i livet men vi kan vara vid gott mod. Som Nephi sade ”…jag vet inte vad allting betyder.” (1 Nephi 11:17) och i psalm 203 lär vi att ”Varje fråga skall få svar till slut”. Gud står vid vår sida.

Daniel Malm

1:e rådgivaren i stavspresidentskapet, Kent Perciwall talade till oss om Jesus Kristus. Jesus Kristus vill att var och en ska lyckas. Han vill lägga armen om var och en av oss för att vi ska kunna lyckas i våra liv. Vi måste tillåta honom att komma in i våra liv, han finns där hela tiden för att hjälpa oss. ”Om ni därför har en önskan att tjäna Gud är ni kallade till verket” (L&F 4:3). Vi måste alltså ha en önskan.  ”Be och ni skall få, bulta och det skall öppnas för er”. När vi bultar så visar vi att vi verkligen vill få. Vi måste bulta och visa att vi är kallade till verket. Jesus Kristus är vår Frälsare.

Kent Perciwall

Malou Hollesen, nyss hemkommen från mission, delade med sig av sitt vittnesbörd genom att sjunga ”A tempel close to me, med Maria Baker vid pianot och Neil Baker vid orgel.

Eva Landrö delade därefter med sig av sina erfarenheter av att använda Europaområdets plan och hur det påverkat henne på ett positivt sätt det sista året. ”Kortet ligger alltid på mitt sängbord. Ibland så läser jag det och det har förändrat mitt beteende”. Det behöver inte vara stora mål utan små saker som gör att vi rör oss i rätt riktning närmare Kristus. Hon hade bl.a. som mål att be för att få en varm känsla för templet.  ”Det har gjort att när jag har varit där har jag känt närhet till himlen. Andlighet är en färskvara och jag behöver komma till templet gång på gång.” För två månader sedan tog hon ett nytt kort. Hon har nu tagit nya tag och skrivit nya mål. Kortet är de prioriteringar som vi ska ha enligt Europaområdets presidentskap så om vi gör detta kommer vår tro att öka och vi kommer få en större känsla av frid och trygghet. ”Närma er mig och jag skall närma mig er …” (L&F 88:63).va Landrö

Slutligen fick vi lyssna till stavspresident Lars Landrö. Hans tal om templet var kraftfullt. Här följer några citat:

Lars Landrö

”Vi kan inte låta något stå mellan oss och templet, vi kan inte låta något hindra oss från att utföra tempelarbete, vi har inte råd med att vara utan de välsignelser som kommer av att tjäna i Hans hus, dessa välsignelser som Herren så gärna vill ge oss.

Jag vet att många har känt sig riktligt välsignade av att tjäna i templet.

Jag vet att några som hör mig idag aldrig har varit i templet. Det kan finnas många skäl till det. Kanske är du ny som medlem av kyrkan, kanske du inte har fyllt 12 år än eller kanske du helt enkelt aldrig har bestämt dig för att åka dit. I så fall är det dags att fatta det beslutet nu. Börja förbereda dig idag. Det första steg du måste ta är att få en önskan att åka till templet. Om du inte har denna önskan vill jag be dig om att du ber Gud om att ge dig en sådan önskan. Gör detta redan idag när du ber din kvällsbön. Han kommer att välsigna dig med denna önskan. Sedan behöver du agera och ta nästa steg. Du kommer själv att veta vad detta steg är.

Några av er som lyssnar på mig idag har varit i templet och har mottagit er begåvning, men ni har ingen giltig tempelrekommendation. Du ska veta att du behövs i templet men mest av allt behöver du de välsignelser som Gud vill ge dig genom ditt tempeltjänande. Om du behöver omvänd dig för att få komma in i templet. Börja processen idag och om nödvändigt vänd dig till din biskop eller grenspresident för att få den hjälp som du behöver.

Vissa som är med på denna konferens har en giltig rekommendation, men har inte varit i templet på ett tag. Kanske är du för sjuk eller gammal för att ta dig dit, kanske är du småbarnsförälder och har svårt att få ihop livspusslet eller så har det bara inte blivit av. Jag tror att du saknar att känna friden och glädjen vid att tjäna i Herrens hus. Fundera en gång till på vad det är som hindrar dig från att åka. Sedan frågar du dig själv vad du kan göra för att överkomma detta hinder och vad du behöver hjälp med. Jag är övertygad om att hjälpen finns både i himlen och i din omgivning.

Många som deltar här idag har en giltig tempelrekommendation och använder den ofta. Lägg lite tid på att fundera på vad du kan göra för att få mer ut av dina tempelbesök. Detta skulle kunna vara något att diskutera på ett familjeråd. Sabbatsdagen är en ypperlig tidpunkt att ägna det lite extra tanke. Kanske finns det någon i din omgivning som inte har varit i templet på ett tag men som behöver någon att åka med. Ta med denna person och upplev glädjen av att tjäna i templet tillsammans. Undersök om det finns avlidna släktingar vars arbete inte har blivit gjort i templet. Se till att det blir gjort.

Jag kan lova er att Vår Himmelske Fader har välsignelser till var och en av oss, våra familjer och våra grenar och församlingar som Han bara väntar på att ösa ut över oss allt efter som vi blir mer hängivna tempelbesökare. Han vill verkligen välsigna oss med kraft att gå framåt i livet med alla de olika utmaningar som vi ställs inför som människor.

Allt det som vi gör i templet är möjligt och har mening på grund av Frälsarens Försoning. Jag vill vittna om att templet och dess förordningar pekar mot Honom och förbereder oss att återvända till Honom”.

Stavskonferensen blev en andlig fest. Det är bara att se fram emot nästa stavskonferens.