Stavskonferens med 20-årsfirande

Stavskonferens med 20-årsfirande

Det har gått 20 år sedan Malmö stav organiserades. Det ville vi fira och vad kunde passa bättre än att göra det när vi samlades till stavskonferens.  Vi började på fredagkvällen med en stor middag, underhållning och korta återblickar på åren som gått.  Alla församlingar bidrog till maten och det blev ”go mat, mye mat och mat i rättan tid”. Det skånska uttrycket stämde på pricken.


”Go mat, mye mat och mat i rättan tid” när Malmö stav firade 20 årsjubileum. (Foto: David Bäckström)
mat_malmo_612_340.jpg

”Go mat, mye mat och mat i rättan tid” när Malmö stav firade 20 årsjubileum. (Foto: David Bäckström)

När alla var mätta fick vi höra från de stavspresidenter vi haft dessa 20 år.Först ut både som stavspresident och talare var Urban Girhammar som berättade om arbetet som föregick stavsbildningen och att skillnaden mellan stav och distrikt bland annat är att distriktet behöver uppbackning medan staven är självständig. Uttrycket stav kommer från Jesaja som beskriver ett tält med tältpluggar (stavar på engelska). John Hedberg, som flyttade till Handen  för några år sedan, betygade att kyrkan var densamma där och att hans vittnesbörd är lika starkt fortfarande.

Tony Clark, nuvarande stavspresident, konstaterade att när han blev stavspresident var det ett mångkulturellt presidentskap med en finsk, en dansk, en svensk och två skåningar. På första rådsmötet blev han varse deras vana att ”eat and meet”, när en av bröderna gjorde entré med en hög pizzakartonger. Arvet från pionjärerna 1853 har resulterat i en välskött stav. Vi fortsätter att arbeta på våra mål att dela med oss av evangeliet till både levande och de som levt före oss.

Äldste Joaquim J. Moreira , områdessjuttio från Portugal, var också närvarande på festen och sa några vänliga ord om staven. Vi fick även en hälsning från äldste Fowler som i hög grad var involverad i organiserandet av staven. Han berättade många tydliga och känslosamma minnen.
Glen Helmstad (t.v.) översatte när äldste Moreiria talade till festdeltagarna (Foto: David Bäckström)
Helmstad_moreira_612_340.jpg

Glen Helmstad (t.v.) översatte när äldste Moreiria talade till festdeltagarna (Foto: David Bäckström)

När alla hade sagt sitt blev det klackarna i taket. Till slut var vi ändå tvungna att åka hem och vila inför morgondagens firande och möten. Lördagens allmänna möte blev en andlig fortsättning på festen. Andre rådgivaren i stavspresidentskapet Glen Helmstad talade om temat oberoende och handlingsfrihet. Jenny Kempler uppmanade oss använda handlingsfriheten till att göra vår genealogiska forskning, så att vi kan överlämna korrekta uppteckningar till Herren. Oscar Nilsson, nyhemkommen missionär, talade av erfarenhet när han konstaterade att man får kärlek till andra genom tjänande. Tempelpresidenten för Köpenhamns tempel,  H. James Williams, påpekade att vi har rätt att välja, men vi kan inte undgå konsekvenserna av våra val.

Äldste Moreira berätta många erfarenheter ur sitt privata liv och som ämbetsman i kyrkan. Vi behöver studera skrifterna, inte bara läsa dem. Om vi har begär att få veta kommer vi att få svar. Om vi vill lära oss evangeliet måste vi tjäna. Vi måste också lyssna på våra barn och ungdomar när de har frågor. De har rätt att få dem besvarade. Äldste Moreira bar sitt vittnesbörd om det han känt genom den Helige Anden när han studerat, levt efter sin kunskap och tjänat i evangeliet.