Större tro genom Kristi ständiga kärlek

Elder Kearon
Äldste Patrick Kearon Storbritannien, president för området Europa

Frälsaren är det fullkomliga exemplet i fråga om kärlek i tanke, ord och handling. Skrifterna ger oss insikt om hans kärleksfulla natur. När Återlösaren tvättade apostlarnas fötter, sa han: ”Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.” [1] Kristus uppmanar oss att söka efter sätt att visa och känna större kärlek.

Genom den enkla planen får vi möjlighet att lära oss om Frälsaren och hans kärlek. De här tre stegen för oss närmare honom och hans lärdomar.

För det första: Ta med en vän. Frälsaren älskar vart och ett av Guds barn. Vi kan växa så att vi kan se oss själva och andra som han ser oss. Var en god vän. Ett enkelt sms eller telefonsamtal kan ha stor betydelse för någon annan. Be en vän följa med dig på en promenad, att äta med dig och att följa med dig till kyrkan. Du blir mer medveten om din väns glädjeämnen och behov, och får möjlighet att sprida Kristi kärlek.[2]

För det andra: Bli andligt och timligt oberoende. Agera snabbt när du får en uppenbarelse. En uppenbarelse kan gälla både andliga och timliga angelägenheter. Du kan få större andlig styrka genom att läsa skrifterna mer regelbundet och göra din fasta mer meningsfull. Du kanske får en maning att vidareutbilda dig, söka ett bättre jobb eller spara mera. När du blir mer oberoende kan du stärka andra. 

För det tredje: Hitta en förfader. Genom att hitta en förfäder kan du upptäcka mer om vem du är och varifrån du kommer. Den kunskapen leder till en större insikt om vart du är på väg. När du upptäcker nya kopplingar till dina förfäder förstår du bättre att du är en älskad dotter eller son till Gud.

Allteftersom du ständigt följer de här tre uppmaningarna och sätter upp mål för var och en, börjar du få den belöning som lovats dem som strävar efter rättfärdighet, ja, frid i den här världen och evigt liv i den kommande världen.[3] När du arbetar på de här målen med ständig kristlig kärlek får du en djupare uppskattning för evangeliets godhet och en större önskan att sprida det.[4]


[1]  Joh. 13:34.

[2] Moro. 7:47.

[3] L&F 59:23.

[4] Alma 34:4.