Stärka äktenskapet genom tro på Jesus Kristus         

Äktenskap
Mormoner tror att en ny familj bildas när en man och en kvinna vigs. Mormonfamiljernas relationer stärks genom hängivenhet mot Jesus Kristus.

Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, även kallade mormoner, anser att äktenskapet och familjen är lika viktiga i dag som någonsin tidigare! ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”, ett av kyrkans officiella dokument, lär att ”äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud och att familjen har en central roll i Skaparens plan för sina barns eviga bestämmelse” (se Liahona, nov. 2010, s. 129). Mormonfamiljer anser att äktenskapet inte endast är ett tillfälligt juridiskt kontrakt utan ett bud från Gud och en helig förbundsrelation (se Bruce C. Hafen, ”Förbundsäktenskap”, Nordstjärnan, jan. 1997, s. 25–27). Ett förbund är ett löfte vi ingår med Gud. När ett mormonpar vigs lovar de Gud att de ska älska och vårda om varandra och Gud lovar att deras äktenskap kan bestå i evighet. Som en ledare för kyrkan förklarade: ”Äktenskapet är en gåva från Gud till oss, vårt äktenskaps kvalitet är en gåva vi ger honom” (L. Whitney Clayton, ”Äktenskap: Se och lär”, Liahona, maj 2013, s. 85).

Vad mormonerna tror om äktenskapet och familjen

Mormonerna tror att det högsta måttet av kärlek och glädje fås genom äktenskapets och familjens förbundsrelationer. Mormonernas lära undervisar att män och kvinnor är av unik, kompletterande natur och att män och kvinnor därför är avsedda att hjälpa varandra att utvecklas tillsammans (se ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”).

Mormonerna tror att äktenskapet och familjen har varit en viktig del av Guds plan sedan världens skapelse, när Adam placerades i Edens lustgård. Gud sa att det ”inte är bra för mannen att vara ensam” (se 1 Moseboken 2:18) och Eva blev Adams kamrat. David A. Bednar, en mormonledare, syftade på Adam och Eva och undervisade att ”den unika kombinationen av andlig, fysisk, psykisk och känslomässig förmåga hos man och kvinna behövdes för att genomföra lycksalighetsplanen. Ensamma kan varken man eller kvinna uppfylla ändamålet med sin skapelse” (David A. Bednar, ”Äktenskapet är väsentligt för Guds eviga plan”, Liahona, juni 2006, s. 51).

Även fast äktenskap och familjeliv kan ge oss unika utmaningar tror mormoner att familjen med en mamma och en pappa som är gifta ger den idealiska miljön för födsel och omvårdnad om barn. Framför allt tror mormoner att äktenskap och familjerelationer som är förankrade i Jesus Kristus kan hjälpa oss komma närmare honom och våra familjemedlemmar och kan hjälpa oss finna glädje som inte går att få på något annat sätt.

Varför Jesus Kristus är det fullkomliga exemplet

Mormoner tror att Herren Jesus Kristus exemplifierar varje egenskap som är viktig i äktenskap och familjeliv. När Jesus Kristus levde på jorden var han det fullkomliga exemplet på kärlek, tålamod, ödmjukhet, vänlighet och osjälviskt tjänande – alla dessa kan räcka långt när man skapar ett lyckligt hem!

Mormoner tror också att den ideala äktenskapsrelationen är förankrad i Jesus Kristus. Många mormonfamiljer ser denna form av äktenskapsrelationer som en triangel där Jesus Kristus är högst upp på triangeln med maken och makan vid varsitt hörn vid triangelns bas. När maken och makan strävar efter att bli mer lika Kristus flyttar de sig från triangelns hörn, längs med sidorna, mot Kristus på toppen. När de förflyttar sig närmare Kristus kommer de även närmare varandra. Parets gemensamma hängivenhet mot Jesus Kristus för dem närmare varandra (se David A. Bednar, ”Äktenskapet är väsentligt för Guds plan”, s. 54).

Hur kristliga äktenskap är ett exempel för våra barn

När vi förankrar våra äktenskap och familjer i Jesus Kristus lär vi våra barn genom vårt exempel. David A. Bednar förklarade: ”Då unga män och kvinnor ser ömsesidig respekt, tillgivenhet, tillit och kärlek mellan en man och en hustru vill de sträva att odla samma egenskaper i sina liv. Våra barn … lär sig det mesta av det vi gör och vad vi är – även om de minns ganska lite av vad vi säger” (”Äktenskapet är väsentligt för Guds plan”, s. 54). Mormoner tror att precis som Jesus Kristus är vårt fullkomliga exempel kan vi vara goda exempel för våra barn när vi strävar efter att göra det han skulle ha gjort om han var på jorden.

Hur kan jag lära mig mer om vad mormonerna tror?

Gå till mormon.org om du vill lära dig mer om mormonfamiljer och Guds plan för dig och din familj.