Sjuka hjärtan och hjälpande händer

CJ-Malm-Etiopien-1
Toraxkirurgen Carl Johan Malm från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. (Foto: Carl Johan Malm)

Från varsitt håll har två medlemmar i kyrkan i Sverige valt att engagera sig i ett hjälparbete som utgått från den svensk-etiopiske hjärtläkaren Fikru Maru som kom till till Sverige som flykting 1977. Fikru Maru har pendlat mellan Sverige och Etiopien för att kunna förmedla svensk hjärtvård i sitt hemland. Svensk vårdpersonal har stöttat detta arbete genom att i flera omgångar åka ner med utrustning och kompetens som inte funnits i Etiopien.

Toraxkirurgen Carl Johan Malm från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och intensivvårdssjuksköterskan Kerstin Förnes från toraxkliniken i Örebro tillhör varsitt vårdteam som turats om att åka ner till Addis Abeba för att utföra hjärtoperationer på plats. Vid en resa råkade det finnas med personal från både Göteborg och Örebro samtidigt. Kerstin Förnes och Carl Johan Malm kände igen varandras efternamn och blev glatt överraskade när de förstod att de både var kollegor i hjälparbetet och syskon i kyrkan. Carl Johan tillhör Västra Frölunda församling och Kerstin är hemmahörande i Örebro församling.

Kerstin Förnes berättar:

Jag har haft möjligheten att göra sex resor till Etiopien för att hjälpa till med toraxoperationer i Addis Abeba. Då vi startade våra resor – omkring 2010 – fanns det inga toraxkirurger i landet. Vi var en grupp från toraxkliniken i Örebro som reste ner; en toraxkirurg, två anestesiologer, en narkossköterska, en operationssköterska och tre intensivvårdssjuksköterskor.

Vi brukade vara därnere tio dagar i taget och kunde då operera allt från sju till tio patienter åt gången. Alla apparater, läkemedel och andra tillbehör som vi behöver har Fikru Maru ombesörjt. Tyvärr fick han fram tills för ungefär två år sedan sitta i etiopiskt fängelse på oklara grunder. Under denna period låg resorna nere. Fikru Maru fick uppleva mer än fyra tuffa år i fängelset. Han har nu återupptagit arbetet med operationerna och vi har varit nere två gånger de sista tolv månaderna. Vi får resan betald men bekostar vår tid själva, det vill säga med tjänstledighet eller med semester.

Under mina vistelser i Etiopien har jag fått möta så många underbara människor som varit oerhört tacksamma för sina operationer. De får verkligen en andra chans i livet. De betalar för sin operation, men den kostar betydligt mindre än om de skulle behövt åka till Indien eller Egypten för att opereras. Ibland går flera familjer eller en by tillsammans för att betala operationen.

Jag känner en stor tacksamhet till min himmelske Fader för allt jag har fått lära mig genom mina resor och mitt arbete. Jag inser genom detta hur lika vi är i den mänskliga familjen och att Guds godhet verkligen kan visas genom mötet med andra människor.

Under tiden i etiopiskt fängelse blev Fikru Maru så svårt sjuk att han inte kunde överleva utan en operation. Carl Johan Malm var då den svenske kirurg som fick åka ner och utföra operationen. Carl Johan har sedan 2012 gjort ett tiotal resor till Addis Abeba där han opererat cirka 70 patienter. Den senaste resan gjordes nu i vintras.

 

CJ-Malm-Etiopien-2
Carl Johan Malm tillsammans med patient i Etiopien. (Foto: Carl Johan Malm)

Carl Johan Malm berättar:

I fjorton år har jag arbetat som toraxkirurg. En av mina tidiga mentorer träffade 2008 den svensk-etiopiska läkaren Fikru Maru, som efter sin karriär i Sverige startade ett mindre sjukhus för hjärtsjuka i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Där genomfördes, tillsammans med ett team från Göteborg, den första bypassoperationen i Etiopien år 2009. Efter några år blev jag engagerad i detta samarbete.

Behovet av hjärtoperationer är enormt. De vanligaste orsakerna är medfödda missbildningar, förvärvade sjukdomar av samma typer som finns i Sverige och resttillstånd efter infektioner, som kan orsaka skador på hjärtklaffar och svår hjärtsvikt. Patienterna jag mött i Etiopien är oftast både yngre och betydligt sjukare än de i Sverige och riskerar tidig död om de inte opereras inom kort.

Att åka ner för att genomföra en handfull operationer i ett land där det egentliga behovet överstiger 100 000 operationer varje år känns verkligen som en droppe i havet. Men vi försöker också hjälpa genom att utbilda lokala läkare och sjuksköterskor på plats och två etiopiska kirurger har besökt Sahlgrenska under några månader för att lära sig om hur vi arbetar. Vi har också träffat olika tjänstemän, företagsledare och politiker och samtalat om hur man kan förbättra sjukvården för det etiopiska folket.

För den enskilde och dennes familj är såklart möjligheten att bli opererad livsavgörande. Vi har mötts av oerhört mycket värme och tacksamhet och jag inser hur välsignade vi är som lever under trygga omständigheter i Sverige. Det jag upplevt har fått mig att fundera över hur jag använder de möjligheter i livet som jag har. Det är också fantastiskt att se hur många människor som är harmoniska trots att de lever under mycket enkla omständigheter.

Jesu Kristi Kyrka är representerad i Etiopien och jag har vid några tillfällen haft förmånen att besöka kyrkan och även träffat unga missionärer som tjänat där. När jag första gången besökte kyrkans möteshus fylldes jag av tacksamhet, glädje, frid och även stolthet över den fantastiska organisation som jag inser att kyrkan är. Med tiden betyder evangeliet mer och mer för mig. Speciellt känner jag en tacksamhet för profeten och apostlarna och även för Mormons Bok. Jag känner hur anden hjälper mig i mitt arbete.  Genom mina resor och möten med andra människor och kulturer stärks min känsla av att vi alla är en stor familj med en himmelsk Fader som älskar oss alla.