Särskild generalkonferens om den härliga återställelsen av Jesu Kristi evangelium

Jesus heals people on the American continent
Russell M. Nelson

Mina kära bröder, systrar och vänner!

Jag är medveten om att oro för er egen och familjens hälsa, ekonomin och er egen anställning tynger er djupt just nu. Covid-19-pandemin fortsätter att påverka våra liv och inkräktar på vanliga aktiviteter. Och detta ovanpå alla andra utmaningar ni säkerligen står inför.

Dessa utmaningar gör att många känner det som att marken under deras fötter skiftar. De undrar vad de verkligen kan räkna med i denna oroliga tid.

Det påminner mig om ett samtal jag hade för inte så länge sedan med en kär vän. Den här mannen var en hög regeringstjänsteman i ett annat land, och jag har känt honom i många år. När jag besökte honom sist förvånades jag över att han rullades in till mötet i rullstol.

Denne sköre vän började tala. ”Jag har länge varit mycket sjuk”, sa han. ”De flesta dagarna ligger jag bara i sängen, tittar upp i taket och längtar efter att få veta vad som är sant.”

Under svåra tider är det inte mycket som är lika lugnande och trösterikt som sanningen. Aposteln Paulus förutsåg vår tid och profeterade om att svåra tider skulle komma. Han tillade att MÅNGA ständigt skulle undervisas men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen.

Det som är sant är att mitt i det dystra mörkret i vår oroliga värld lyser Jesu Kristi ljus allt starkare. Han kan tala sanning till våra hjärtan och sinnen när vi söker honom och lär oss höra honom.

Därför ser vi fram emot den kommande generalkonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 4–5 april, då vi får höra från kyrkans ledare om den härliga återställelsen av Jesu Kristi evangelium och om hur hans evangelium ger oss frid.

Eftersom större grupper inte kan samlas för närvarande kommer den här konferensen att se lite annorlunda ut. Men sanningen att Jesus Kristus är vår Frälsare och Återlösare – och att hans evangeliums fullhet har återställts till jorden – kommer att läras ut som vanligt.

Jag välkomnar varmt alla, oavsett trostillhörighet, att med teknikens hjälp samlas med oss och glädjas åt den tröstande kraften i uppenbarad sanning. Jag älskar er. Jag ber för er. Och jag försäkrar er om att Herren vakar över oss i dessa svåra tider.

President Russell M. Nelson