Samtal om kyrkan i Ryssland

Ottesen
Eric och Elizabeth Ottesen. (Foto: Gospel Media Library)

Som meddelats via Facebookgruppen ”Kommunikationsrådet informerar” är Eric Ottesen ny president för templet i Köpenhamn. Han och hans hustru, Elizabeth, känner sig välsignade att nu vara på plats i Danmark. Vi återkommer med en artikel om det nya presidentskapet när president Ottesens rådgivare är tillsatta. Men här följer en rapport från samtal som hölls med president Ottesen i templet i Köpenhamn den 23 och 24 mars med fokus på hans tidigare uppdrag som missionspresident i Ryssland.

President och syster Ottesen tjänade som missionsledare för Rysslandmissionen Rostov-na-Donu från 2016-2019. De presiderade också över Rysslandmissionen Samara under en tid. Både Miriam Förnes från Örebro och Jeffrey Clark som vuxit upp i Malmö och i Kina tjänade sina missioner i Ryssland tillsammans med paret Ottesen. President Ottesens kärlek och respekt för de trofasta ryska medlemmarna går inte att ta miste på. Han bedömer antalet aktiva medlemmar i hela Ryssland till cirka sju tusen. Båda hans rådgivare i missionspresidentskapet var ryssar. President Ottesen talar själv ingen ryska med undantag för några artighetsfraser, men han berömde sin hustru som med sin fallenhet för språk bättre kunde kommunicera med medlemmarna på ryska.

President Ottesen tänker på situationen i Ryssland nu när de icke-ryska missionärerna först gradvis minskade i antal och sedan helt togs bort från Ryssland i samband med invasionen av Ukraina. President Ottesen minns hur äldste Jeffery R. Holland besökte de ryska missionerna för fyra år sedan och hur han ställde frågan till de ryska medlemmarna: Vad skulle hända med kyrkan i Ryssland om de amerikanska (och de andra utländska) missionärerna helt togs bort från Ryssland? Denna fråga måste betraktas som profetisk.

Idag presiderar två ryska missionspresidenter som nyligen kallats som områdessjuttio i Ryssland. Äldste Alexey V. Samaykin tjänar som missionspresident i Novosibirskmissionen Ryssland och äldste Nikolai Ystuzhaninov är missionspresident i Rysslandmissionen Rostov-na-Donu. För närvarande fortsätter endast de cirka femton missionärer med ryskt medborgarskap att tjäna sina missioner i Ryssland.

President Ottesen berättade också om en besvärlig erfarenhet de hade då två av deras missionärer fängslades  och fick spendera tre veckor i ryskt fängelse. Han hade tillåtelse att besöka missionärerna och han beskrev en mycket grov miljö där de två äldsterna inte alls passade in. En av äldsterna hade bara varit i Ryssland några veckor när de fängslades. Lättnaden var stor när de släpptes. Missionärerna hade ändå gjort intryck på sin omgivning under fängelsevistelsen. De kramade om sina fångvaktare när de lämnade anstalten.

Tiden i Ryssland var på många sätt speciell för paret Ottesen. De själva och de av deras missionärer som inte var ryska medborgare behövde lämna Ryssland var tredje månad för att förnya sina visum. De har reflekterat över de stora kostnader som kyrkan hade för alla långa flyg- och tågresor till Helsingfors respektive Kazakstan dit man åkte för att hantera detta. Ottesens tror att Herren har stor kärlek till Ryssland och att han förbereder mirakel för sina barn som bor där. Ottesens berömde den starka tro som finns bland de ryska medlemmarna, som alla väntar på sitt första tempel som tillkännagavs av president Nelson 2018.

Sedan denna artikel skrevs vet vi att Europaområdethar delats upp i tre områden.Presidentskapet i det nybildade området Europa öst utgörs av tre områdessjuttio från Ryssland, Alexey V. Samaykin, president, Nikolai Ystuzhaninov, förste rådgivare, och Aleksandr A.Drachyov, andre rådgivare. De länder som dessa bröder presiderar över är Ryssland, Belarus, Kazakhstan och Kirgizistan. Länderna Ukraina och Moldavien administreras för närvarande separat och överses av Äldste Kyryolo Pokhylko i sin roll som assistent till områdespresidentskapet för Europa nord. Äldste Pokhylko är områdessjuttio sedan tidigare och kommer från Ukraina.