Sabbatens sanna innebörd

hjälpa
Elder_Hänni
Äldste Thomas Hänni, Spanien Områdessjuttio i området Europa Nord

Kära vänner!

Vilken glädje det är att vandra med er och med Herren, alla tillsammans på lärjungeskapets stig.

När Jesus besökte nephiterna höll han ett föredrag som liknade bergspredikan och betonade att det som fanns i gamla dagar, det som var under lagen, hade fullbordats i honom (1). Herrens ord som gavs för över 2 000 år sedan att det gamla är borta och allt har blivit nytt (2) genljuder fortfarande i dag. En högre ”lag” gavs, ett heligare sätt att leva lärdes ut.

När Jesus var på jorden undervisade han genom att lätta bördor och hjälpa behövande. En del kanske tror att vår tro begränsar vår handlingsfrihet och våra möjligheter, men vi upplever alla att den rena sanning och lära som Herren ger oss gör oss fria och ger gudomlig vägledning, lindring och trygghet i en orolig värld.

Jesu undervisning skilde sig från fariséernas, särskilt i fråga om hur man helgar sabbatsdagen. Fariséerna försökte visa sig vara rättfärdiga, men deras motiv var orena. Jesus lärde att det var viktigare att göra gott och hjälpa andra än att följa stränga tolkningar av lagen. Han använde helande underverk som ett tillfälle att undervisa om sabbatens sanna innebörd och om vikten av medkänsla och kärlek.

När Jesus sa att ”sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten”, (3) menade han att sabbatsdagen är en dyrbar gåva från Gud som ger oss en paus från vardagens utmaningar och en chans till fysisk och andlig förnyelse. Sabbaten är inte en dag för regelbundna dagliga aktiviteter utan ger ytterligare möjligheter till vila och lindring, personlig uppenbarelse genom att lyssna till och lära av Herrens ord och möjligheten att göra gott och lyfta upp andra.

Om vi betonar stränga och blinda regler baserade på traditioner och strukturer över eviga och sanna gudomliga principer går vi miste om hans gudomliga avsikt att hjälpa oss utvecklas. När vi fokuserar på Herren blir hans ok milt och hans börda lätt. (4) Gud ger oss bud, inklusive budet att helga sabbatsdagen, inte för att förtrycka oss utan för att välsigna oss. Vägen till vår himmelske Fader är rak och smal, men Herren kom för att säga att vi inte behöver vandra på den ensamma. Hans inbjudan, till alla som känner sig ”tyngda av bördor” (5) av någon anledning, är att stå bredvid honom, att glatt förbinda oss till honom och att låta honom dela våra bördor.

På hebreiska betyder ordet Sabbat” vila” [eller ”ro”]. Ja, hans löfte är att vi ”ska finna ro för [våra] själar.” (6)

Gör vi fortfarande listor över vad vi ska göra eller inte göra på sabbatsdagen? Eller har vi förändrats i och med Kristus och ritar upp – med vår himmelske Faders hjälp – vår egen personliga plan för tiden före, under och efter sabbatsdagen?

Vi kan göra sabbaten till en glädje genom att tjäna andra, särskilt dem som inte mår bra eller dem som är ensamma eller nödställda. När vi lyfter andra lyfter vi samtidigt oss själva. (7)

Låt oss ha kontakt med vår himmelske Fader hela tiden, men särskilt på sabbatsdagen, både i och utanför kyrkans byggnad, i våra hem och i våra vänners och familjers hem.

Jag är tacksam för möjligheten att vandra med er och med Herren på lärjungeskapets stig. Jag känner mig välsignad att ha Herren och er som mina bröder och systrar och vänner på min sida. Jag är tacksam för sabbaten i min och min familjs liv. Den hjälper oss att återknyta andligen och tillbringa tid tillsammans som stärker vår kärlek och våra band.

Jag vill uppmana dig att fundera över hur du personligen kan göra sabbatsdagen till en glädje. Vi behöver din hjälpande hand och ditt kärleksfulla leende under våra söndagsmöten i våra kapell. Vi kan inte vandra längs stigen ensamma. Må vi fortsätta lära oss och tillämpa hans lärdomar i våra liv och sträva efter att helga sabbatsdagen som en helig gåva från Gud. Må vi dela den här gåvan med andra!

 

1 3 Nephi 12:46.

2 3 Nephi 12:47.

3Mark 2:27.

4 Matteus 11:30.

5 Matteus 11:28.

6 Matteus 11:29.

7 Russel M. Nelson, ”Sabbaten är en lust och en glädje”, generalkonferensen i april 2015.