Programmet för barns och ungdomars utveckling – en värdefull möjlighet

Ungdomar
De_Feo
Äldste Massimo De Feo, Italien Förste rådgivare i presidentskapet för området Europa

I ett samhälle som håller på att förlora kontakten med Jesu Kristi gudomliga mission blir det allt viktigare att hitta sätt att återuppta kontakten med Herren, att skapa en personlig relation med honom och leva ett rikare och lyckligare liv.

Om många medlemmar i kyrkan å ena sidan för länge sedan har valt att följa honom, och håller sin tro intakt trots livets utmaningar, finns det andra som ännu kämpar med att skapa en sann andlig kontakt med Frälsaren och känner att livets utmaningar är mer överväldigande.

Forskning visar att det finns ett allmänt minskande intresse för religion nu för tiden, och det uppväxande släktet verkar få kämpa mer än någonsin för att hitta en roll, en identitet och glädjen i en organiserad kyrka. Detta är också fallet för många av våra barn och ungdomar i den återställda kyrkan, som når en punkt i sin personliga tillväxt när de måste bestämma sig för om de ska bli personer som ”handlar av sig själva” eller ”påverkas” av världens starka vindar och inflytanden.1

För att hjälpa dem hitta ett mer fokuserat sätt att närma sig Frälsaren har kyrkan tagit fram programmet Barn och ungdomar.

Det här initiativet möter behoven hos alla unga i kyrkan, men kan anpassas för medlemmar och familjer var som helst, och det finns inget som är ”det enda rätta sättet” att genomföra det på.

Eftersom kulturer och omständigheter skiljer sig väldigt mycket åt världen över, och i vårt område, är programmet en principbaserad insats snarare än ett standardiserat program.

Syftet är alltjämt detsamma, ”att hjälpa varje individ, barn och ungdomar inkluderade, att gå framåt på förbundsstigen och möta livets utmaningar med en förstärkt tro på Jesus Kristus genom kraften i hans försoning”.

President Nelson har sagt: ”Ni behöver söka personlig uppenbarelse. Ni behöver själva välja hur ni ska handla efter den. Ibland kan Anden mana er att göra sådant som är svårt. Jag tror ni kan klara av utmaningen. Ni kan göra sådant som är svårt.” 2

När ni söker personlig uppenbarelse för att få veta hur ni ska tillämpa det nya barn- och ungdomsprogrammet i era familjer och enheter, vill jag be alla föräldrar, ungdomar och ledare i området Europa att se detta som en möjlighet och inte så mycket som ett program. De här förenade insatserna för med sig gudomliga välsignelser till oss alla när vi sammanfattar allt i Kristus. 3

Låt mig därför ge er tre uppmaningar i era särskilda roller i detta helgade initiativ:

För det första: Jag vill be alla föräldrar till Herrens uppväxande släkte att se denna gudomliga insats som ett tillfälle att välsigna era barn när ni hjälper dem att finna Frälsaren tidigt i sina liv, med er kärlek och uppriktiga omsorg. Ert kärleksfulla sätt som föräldrar öppnar era barns hjärtan och hjälper dem att finna Frälsaren. Något som är avgörande när de försöker höra Frälsaren och slutligen finna honom är att ni visar vägen och pekar ut riktningen mot honom.

För det andra: Jag vill be alla ledare att se denna gudomliga insats som ett tillfälle att tjäna de ungdomar som Herren andligen har gett er omsorg om. När ni tjänar dem i era ämbeten hjälper ni dem att lättare veta hur de ska finna Frälsaren. Med er kunskap och kärlek, när ni vittnar om viktiga evangelieprinciper som ni vet är sanna, hjälper ni dem att veta hur de ska finna honom.

För det tredje: Jag vill be alla unga i området Europa att se denna gudomliga insats som ett tillfälle att växa i ert personliga sökande efter Frälsaren.

Kära ungdomar, jag vittnar om att i er uppriktiga önskan att finna Frälsaren så finner han er när ni följer råden från era föräldrar och ledare i kyrkan att tillämpa det här programmets goda principer.

När ni sätter värdiga mål för er andliga, sociala, intellektuella och fysiska utveckling så växer ni så som Herren gjorde i sin ungdom, och genom att följa i hans fotspår blir ni mer och mer som honom, tills ni finner honom.

Må Herren välsigna våra förenade ansträngningar att hjälpa våra unga att finna Frälsaren och leva ett lyckligare liv.

 

  1. Se L&F 58:28; 2 Ne. 2:14, 16, 24.
  2. Se Videopresentation av programmet Barn och ungdomar [sändes den 29 sep. 2019].
  3. Se Ef. 1:10.