Prenumerera på kyrkans tidningar

Familj_tidning
Foto: LDS Media Library

Priset per år för kyrkans tidningar är följande:

Liahona 85 kr
Vännen (för barn) 68 kr
Vägledning för de unga (för ungdomar) 68 kr

Tidningarna kommer ut med 12 nummer per år och kan beställas på många olika språk.

Du kan välja att prenumerera för flera år i taget, men max fem år.

Betalningen sker till Bankgiro 5270-5092. .

Skriv tidningens namn och språk. Skriv också namn och adress till den som ska ha tidningen..

Tänk på följande:
- Det tar tre månader från betalningen tills det första numret av tidningen dyker upp.
- Man får inte längre en påminnelse när det är dags att förnya prenumerationen. För att prenumerationen ska löpa utan uppehåll behöver man göra en ny insättning minst 3 månader innan den går ut.
- Beställning och betalning kan också göras via kyrkans nätshop 'store.churchofJesusChrist.org'.

Man kan även ta del av tidningarna utan kostnad på internet (Klicka HÄR) eller via appen Evangeliebiblioteket.

Kontaktuppgifter rörande prenumerationer:
Tel: +46 (0)8 500 655 21
E-post: rcstockholm@churchofJesusChrist.org