Din plan, som för dig till honom

Välkommen Välkommen till en gemenskap där alla försöker leva som Jesus lärde. Kom och se vad vi tror på, på KomTillKristus.org.
Det här är kyrkan Kyrkan börjar på söndagen, men slutar den där? Tänk om kyrkan sträckte sig bortom en byggnads fyra väggar och inspirerade oss varje dag?
Family

Vision

”Vi inbjuder alla Guds barn på båda sidor om slöjan att komma till Frälsaren, ta emot det heliga templets välsignelser, nå bestående glädje och bli berättigade till evigt liv.” - PRESIDENT RUSSELL M. NELSON

 

Prioriteringar

  • Följa profeten
  • Bjuda med en vän till sakramentsmötet
  • Ta med en förfader till templet
Goals-eng

Mål

  • Åtnjuta välsignelserna av daglig omvändelse.  
  • Med hjälp av bön söka tillfällen att tjäna.
  • Bjuda in familjemedlemmar, släktingar och vänner till sakramentsmöten så att de kan få lära sig om Kristus.
  • Dela kyrkans budskap med familj, släkt och vänner på nätet.
  • Vara fullt engagerade i ”Kom och följ mig” och under bön söka personlig uppenbarelse.
  • Stärka vår tro på Jesus Kristus genom att eftertänksamt helga sabbatsdagen i hemmet och i kyrkan.
  • Visa stor omsorg om nya och återvändande medlemmar.
  • Ständigt vara lyhörd för det uppväxande släktet.
  • Fokusera församlingsråden på hur vi ska hjälpa medlemmar och vänner gå framåt enskilt och som familjer längs förbundsstigen.
  • Vara värdiga en tempelrekommendation.
  • Ta namn på släktingar till Herrens hus och hjälpa andra att göra det.
  • Ge högsta prioritet åt att förena och fullborda familjer på båda sidor om slöjan.

Indikatorer på framsteg

Församlings- och stavsledare kan mäta utvecklingen genom att följa de här nyckelindikatorerna i kvartalsrapporten:

  • Stödverksamhetsintervjuer
  • Medlemmar som tagit emot sin begåvning med gällande tempelrekommendation
  • Närvaro under sakramentsmötet
  • Medlemmar som har lämnat in förfäders namn för tempelförrättningar

Handlingsplan

Det medlemmar behöver göra för att hjälpa enskilda och familjer delta i frälsningsarbetet är en viktig del av områdesplanen.

Ledare: Medlemmar i samordnande råd och stavs- och församlingsråd bör under bön ta fram specifika åtgärder för hur de ska uppnå områdets vision, inriktningar och mål. Ledare uppmuntras att under bön begrunda namn på de personer de ska fokusera på.

Enskilda och familjer: Enskilda och familjer uppmuntras att skriva ner specifika mätbara mål på ett mindre kort, som kan hjälpa dem att i sina dagliga liv fokusera på områdets tre inriktningar.

Ansvarighet och uppföljning: Områdessjuttio uppmuntrar stavspresidenter att ta fram betydelsefulla sätt att genomföra områdesplanen och följer systematiskt upp med dem om hur det går. Stavspresidenter uppmuntrar i sin tur biskopar att tillsammans med prästadömsoch organisationsledare ta fram sätt att genomföra områdesplanen och följer även han upp med och uppmuntrar dem.

Ladda ner pdf

Planen | Kort

Kom och se vad vi tror på, på www.KomTillKristus.org

Family at Preston Temple