Din plan, som för dig till honom

Välkommen Välkommen till en gemenskap där alla försöker leva som Jesus lärde. Kom och se vad vi tror på, på KomTillKristus.org.
Det här är kyrkan Kyrkan börjar på söndagen, men slutar den där? Tänk om kyrkan sträckte sig bortom en byggnads fyra väggar och inspirerade oss varje dag?
Family

Vision

”Vi inbjuder alla Guds barn på båda sidor om slöjan att komma till Frälsaren, ta emot det heliga templets välsignelser, nå bestående glädje och bli berättigade till evigt liv.” - PRESIDENT RUSSELL M. NELSON

Prioriteringar

 • Följa profeten
 • Bjuda med en vän till sakramentsmötet
 • Ta med en förfader till templet
Goals-eng

Mål

 • Njut av omvändelsens välsignelser dagligen.
 • Sök under bön tillfällen att tjäna.
 • Fortsätt vaka över det uppväxande släktet,
 • Bjud in familj, släkt och vänner till sakramentsmötet så att de kan få lära sig om Kristus.
 • Dela kyrkans budskap som finns på nätet med familj, släkt och vänner.
 • Fokusera församlingsrådet på att hjälpa medlemmar och vänner att utvecklas som enskilda och familjer längs förbundsstigen.
 • Visa omsorg om nya och återvändande medlemmar.
 • Stärk tron på Jesus Kristus genom att eftertänksamt helga sabbatsdagen i hemmet och i kyrkan.
 • Nyttja ”Kom och följ mig” till fullo och sök under bön personlig uppenbarelse.
 • Var värdig en tempelrekommendation.
 • Ta med släktnamn till Herrens hus och hjälp andra göra detsamma.
 • Ge högsta prioritet till att samla hela familjer på båda sidorna av slöjan.

Indikatorer på framsteg

Församlings- och stavsledare kan mäta utvecklingen genom att följa de här nyckelindikatorerna i kvartalsrapporten:

 • Stödverksamhetsintervjuer
 • Medlemmar som tagit emot sin begåvning med gällande tempelrekommendation
 • Närvaro under sakramentsmötet
 • Medlemmar som har lämnat in förfäders namn för tempelförrättningar

Handlingsplan

Det medlemmar behöver göra för att hjälpa enskilda och familjer delta i frälsningsarbetet är en viktig del av områdesplanen.

Ledare: Medlemmar i samordnande råd och stavs- och församlingsråd bör under bön ta fram specifika åtgärder för hur de ska uppnå områdets vision, inriktningar och mål. Ledare uppmuntras att under bön begrunda namn på de personer de ska fokusera på.

Enskilda och familjer: Enskilda och familjer uppmuntras att skriva ner specifika mätbara mål på ett mindre kort, som kan hjälpa dem att i sina dagliga liv fokusera på områdets tre inriktningar.

Ansvarighet och uppföljning: Områdessjuttio uppmuntrar stavspresidenter att ta fram betydelsefulla sätt att genomföra områdesplanen och följer systematiskt upp med dem om hur det går. Stavspresidenter uppmuntrar i sin tur biskopar att tillsammans med prästadömsoch organisationsledare ta fram sätt att genomföra områdesplanen och följer även han upp med och uppmuntrar dem.

Ladda ner pdf

Planen | Kort

Kom och se vad vi tror på, på www.KomTillKristus.org

Family at Preston Temple