Nytt stavspresidentskap i Stockholms södra stav

sp-sthlm-sodra
Stockholms södra stavs stavspresident Joseph Bautista (i mitten) tillsammans med rådgivarna Ola Kärn och David Newell. (Foto: Harriet Klarin)

Stavskonferensen i Stockholms södra stav den 24 november 2019 besöktes av äldste Eric W. Kopischke i presidentskapet för området Europa samt äldste Mark A. Gilmour, områdessjuttio från Storbritannien.

Söndagens allmänna möte på Älvsjömässan blev en stor andlig fest. Vi visste redan innan att vi skulle få ett nytt stavspresidentskap. Vi fick lyssna till vittnesbörd från president Marcus Karlsson som haft detta uppdrag i nio år, och likaså från hans rådgivare Andreas Petersson som varit hans trogna medkämpe lika länge. Det var starka känslor, där kärleken till stavens medlemmar tydligt framgick. Syster Marie Karlsson gav också sitt rörande vittnesbörd.

Så fick vi då vår nye stavspresident, Joseph Bautista, som verkat som rådgivare i det förra presidentskapet i ett år. Rådgivare till honom blev Ola Kärn och David Newell som bar sina vittnesbörd med kraft. När president Bautista reste sig kändes det påtagligt hur manteln hade lagts på hans axlar. Han beskrev sig som en ”vanlig man”, en familjeman, ödmjuk och överväldigad inför uppgiften. Han sa att han inte visste så mycket, men ett vet han: För Gud är allt möjligt genom Jesus Kristus, och han överger oss aldrig.

Äldste Gilmour talade till oss på sin vackra brittiska engelska om det politiska kaoset i Storbritannien, och om hur det är så helt annorlunda i kyrkan. När en ny stavspresident ska tillsättas sänds två utomstående ledare för att utse rätt person, utan att i förväg känna männen i staven. Genom Anden får de veta vem Gud önskar se som ny ledare.

Den starka Anden förhöjdes av stavskörens medverkan under Ninni Bautista Alatalos professionella ledning. Två av sångerna var nya för oss. Sången ”En plats av frid” som sjöngs som preludium, skrevs för övrigt av Kathleen Holyoak som var tempelvolontär här i somras. Pianister och tolkar gjorde också ett skickligt arbete.

Det var lite kallt på Mässan, men våra hjärtan var så varma att vi knappt märkte det. Närmare 600 personer var närvarande och likaså många via Internet.

 Vi kan tacksamt konstatera att vi dessa två dagar fått uppleva det som kyrkans profet Russell M. Nelson uttryckte vid ett besök i Indonesien nyligen: ”Detta är Herrens verk och det är han som leder det. Och vi får lov att delta.”