Nytt biskopsråd i Jönköping

Nytt biskopsråd i Jönköping

Den 30:e augusti 2015 förändrades ledarskapet för Jönköpings församling, då avlöstes med heder och tack biskop Christer Wallgren med sina rådgivare Stefan Ahlström och Jakob Malm. Som ny biskop kallades Erik Salo med Jonatan Nilsson som 1:a rådgivare och Dick Thörn som 2:a rådgivare.

Erik Salo är född och uppvuxen i Stockholm. Han och hans familj har tidigare bott i Jönköping under tiden som han studerade på Tekniska Högskolan och återkom för knappt två år sedan när han fick arbete på orten.

Biskop Salo uttrycker sina känslor på följande sätt inför sin nya kallelse: ”När jag i februari 2014 blev erbjuden mitt nuvarande jobb på Husqvarna ställdes jag inför ett mycket svårt val eftersom jag då var relativt nyligen kallad som grenspresident i Gävle samt att det nya jobbet kanske inte riktigt passade mig. Men jag fick en stark känsla av frid varje gång reste ner för anställningsintervjuer, så vi bestämde oss för att följa känslan och flyttade ner med hopp och tro om att det var Herrens vilja. 

När jag fick kallet framfört till mig av stavpresident Ulf Strömbom så blev jag först lite överraskad. Jag hade trivts så bra med att verka som högrådsmedlem i Göteborgs stav, men kände ändå att det var rätt.”     

”Under de dryga två veckorna innan församlingskonferensen brottades jag en hel del med känslor av oro, otillräcklighet och tvivel om jag verkligen var rätt person för detta kall. När jag sedan fick se alla medlemmar sträcka upp sina händer för att visa mig sitt stöd vid inröstningen samt även hörde mina rådgivares vittnesbörd, fick jag en stark bekräftelse om att detta verkligen var enligt Herrens vilja. Mina tidigare negativa känslor ersattes då med en stark känsla av frid och glädje och mitt hjärta fylldes med tacksamhet och kärlek till min himmelske Fader för äran att få tjäna honom i detta ansvarsfulla kall tillsammans med två goda bröder som rådgivare.”

”Jag sätter min tillit till Herren eftersom jag vet att den han kallar, den dugliggör han. Min strävan är att göra mitt allra bästa och själv försöka vara tillräckligt ödmjuk och saktmodig så att jag kan vara godtagbar inför Herren.”

Broder Nilsson uttryckte att han kände en viss förvirring när han fick kallelsen, ungefär som när han skulle åka ut som missionär; att inte veta vad man ger sig in på, men ändå känna att det är rätt. ”Det är också en skön känsla att veta att vår himmelske Fader har förtroende för mig.”

För broder Thörn så är det sjätte gången som han tjänar som rådgivare till en biskop i Jönköpings församling så situationen känns inte främmande för honom. Han hoppas kunna bidra med lite erfarenhet och hjälper gärna till i vilken kallelse han än har.