Mitt vittnesbörd om Mormons bok

Fu_familj
Familjen Fu.

Min fru Mei och jag är helt nya medlemmar i kyrkan. Vår kunskap om många saker är fortfarande mycket begränsad. Faktum är att vi just har börjat läsa Mormons bok.

När vi läste 1 Nephi märkte vi att ordet ”tro” fanns med många gånger. Enligt Nephi lämnade hans far Lehi Jerusalem och gick ut i vildmarken. Han tog med sig sin fru och sina fyra söner Laman, Lemuel, Sam och Nephi. Det var ett svårt beslut eftersom de lämnade sitt land och alla sina ägodelar bakom sig. Lehi gjorde det eftersom han hade så stor tro på Herren. Laman och Lemuel klagade på sin far eftersom de inte hade någon tro på Herren. Däremot var den yngste brodern Nephi lydig och bad i tro.

Med hjälp av sin tro vägleddes Nephi av Anden så att han kunde döda Laban när Herren befallde det och få tag på mässingsplåtarna.

Med hjälp av sin tro befriades Nephi på ett mirakulöst sätt när hans bröder hade bundit honom med rep.

Med hjälp av sin tro byggde Nephi ett fartyg på det sätt som Herren visade honom.

Med hjälp av sin tro fick Nephi en storm att bedarra genom bön, så att han kunde leda sitt folk över vattnet och till det utlovade landet.

Jag vet att den tron på Herren är nyckeln till allt, och den har verkligen lett till positiva förändringar i vår familj sedan det ögonblick vi bestämde oss för att utöva tro. Vi döptes den 23 december förra året. Några av våra vänner frågade oss: ”Hur kan ni fatta ett sådant beslut så snabbt? Jag ska säga dig sanningen – det var på grund av tro. Jag minns att en missionär sa att tro är som ett frö. Våra vänner i kyrkan hjälpte oss att plantera det fröet första dagen vi kom dit, och det fröet har växt varje dag.

Jag minns fortfarande första gången vi kom in i ett av kyrkans möteshus. Vi var så imponerade. Byggnaden var enkel och människorna var så vänliga. Under sakramentsmötet hörde vi så många vackra sånger och rörande tal. Efter mötet kom många bröder och systrar fram och hälsade oss varmt välkomna och hjälpte oss på olika sätt. De visade oss till exempel var Primär hölls för våra barn och visade oss sedan vägen till vår klass så att vi skulle känna oss hemma. Deras vänlighet och rättfärdighet gjorde att vi föll för kyrkan omedelbart! Vi började bygga vår tro på Herren från den stunden eftersom vi kände att deras vänlighet och rättfärdighet kom från honom. Vi ville vara precis som dem. Vi ville att Herren också skulle älska och välsigna oss. Alla medlemmar i vår församling har varit goda exempel för oss och hjälpt oss att bygga vår tro.

Jag minns fortfarande att en missionär skickade ett meddelande till mig en gång. Han rådde mig att läsa Mormons bok varje dag. Han sa att bara fem minuter skulle vara till hjälp. Sedan den dagen har vi läst boken. Kanske inte varje dag, men den håller redan på att stärka vår tro. 

Tack vare vår tro slutade vi dricka kaffe och grönt te som hade varit våra favoritdrycker i många år.

Tack vare vår tro försöker vi alltid kontrollera vårt humör. När våra barn får utbrott numera, hjälper min fru och jag varandra att ha större tålamod, för vi tror att det är det som Herren vill att vi ska göra. Herren vet att vi har potential att bli goda föräldrar, så han har gett oss två dyrbara gåvor – våra söner.

Tack vare vår tro leder vår äldste son Victor oss nu i kvällsbön varje kväll innan sängdags. Han tycker så mycket om att göra det och påminner oss ibland om att be om vi har glömt det.

Tack vare vår tro kommer vi till kyrkan varje söndag. Varje gång när våra möten är över upptäcker vi små förbättringar i vår familj.  

Min fru och jag kommer från ickereligiösa familjer. Utan Mormons bok skulle vi aldrig veta att Gud har en så vacker plan för var och en av oss.  Om vi omvänder oss kan alla våra synder tvättas bort, och vi kan leva hos honom en dag. Utan Mormons bok skulle vi aldrig övervinna vår rädsla för döden.  Utan Mormons bok skulle vi aldrig veta att vår familj kan beseglas för evigheten. Vi har aldrig känt oss tryggare och gladare. Jag kan verkligen se ljuset framför oss. Det är ett hopp som vi alla har.

Vi har kommit långt och vi har funnit vårt hem. Vi vet att vi har gjort rätt val för vår familj. Jag är här för att vittna om att Mormons bok är sann.