Mitt vittnesbörd - en dikt

Jesus Kristus

En dikt skriven av Elin Håkanson 2013. Senare tonsatt av Terez Nilsson. Elin gick bort 2017. Dikten skickades in av hennes dotter Monica.

 

Min själ har fått ro, jag är lycklig och fri

oh, att det måtte så för evigt förbli.

Jag är stark, jag har tro,

jag får leva igen

Gud gav mig väg till mitt eviga bo.

 

Jag har klappat och sökt, jag bad och jag fann

och svaret på frågan är viss och sann

all min undran, i varje rad

meningsfylld glädje jag såg.

Gud gav mig styrka, jag är lycklig och glad.

 

Jag vet att Han lever, att Han talar till mig

att allt Han har skapat Han kallar till sig

att jag Honom älskar, på Honom beror

Ja på Gud jag blott kallar

på Honom jag litar och hoppas och tror

 

Jag Honom vill tacka för allt vad jag fått.

för make och barn, för allt som är gott

till mig all min glädje Han bär

omätliga värden att få

att Han lever mitt vittnesbörd är