Missionserfarenhet i Chile

Anderna
Vy över Anderna, Chile

När min man Torsten och jag var missionärer i Chile 1993 fick vi under en tid tjäna i Vicuña, ett litet samhälle högt uppe i Anderna, med cirka 8 000 invånare. Platsen ligger nära det kända observatoriet Cerro Tololo. Vi undrade lite varför missionspresidenten sänt oss till detta lilla samhälle, men vi arbetade på så gott vi kunde.

En dag kontaktade vi de få personer som fanns på ”plazan”, den lilla stadens torg. Torsten var upptagen i ett samtal när jag la märke till en ung man som satt där och såg mycket ledsen ut. När jag tilltalade honom svarade han på bruten spanska att han inte kunde språket. Jag fångade upp en tysk brytning och övergick till tyska som är mitt modersmål. Vi hade sedan ett underbart samtal. När jag frågade vad han gjorde så högt uppe i Anderna sa han att det hade hans föräldrar frågat också när han skulle åka iväg. ”Varför i all världen ska du åka till andra sidan jordklotet och bara slösa bort en massa pengar?” Han hade förklarat för dem att han ju var 31 år gammal och det var hans egna pengar. Han hade också sagt att han hoppades komma så nära himlen att han kunde få svar på sina frågor. Men tyvärr hade ingenting hänt under hans resa och dagen efter skulle han åka hem utan att han fått svar på sina frågor. ”Vilka är dina frågor?” frågade jag. Hans frågor handlade om meningen med livet och om religion, frågor vilka jag snabbt kunde besvara. Han lyste upp och kom med fler frågor. Nu strålade han och sa: ”Ja, ja, så är det ju! Ja, det tror jag också!” Han fortsatte: ”Oj! Här sitter jag under min sista dag i Chile och du kommer med svaren!”

Vi fortsatte vårt samtal och han berättade att han kom från Heidelberg, där Torsten och jag nyligen hade varit på mission. Jag menade, att det var lite synd att vi inte träffat honom då. ”Nej”, svarade han, ”då hade jag nog inte kunnat ta emot svaren”. Men nu skulle han åka hem och ta reda på mer om kyrkan. Han visste till och med var i Heidelberg kyrkans möteshus fanns.

Jag skulle så gärna vilja veta hur det gick för honom, men jag fick varken med mig hans namn eller adress. Han borde vara ca 60 år gammal idag. Jag har skrivit till biskopen i Heidelberg, men jag har ännu inte fått något svar.