Missionsarbete i coronatider

Hamilton_Bishop
Äldste Hamilton och äldste Bishop, missionärer i Västra Frölunda. (Foto: äldste Hamilton)

Två heltidsmissionärer har svarat på frågor om hur deras mission förändrats genom de restriktioner som föranletts av covid-19. Dessa äldster tjänar tillsammans i Västra Frölunda församling och de kommer båda från Utah i USA.

Kyrkan är mycket mån om att inga missionärer ska bli smittade av viruset. Som situationen är i skrivande stund får de inte besöka varken medlemmar eller andra i deras hem. De kan inte heller kontakta folk utomhus. På veckans förberedelsedag kan de gå och handla. Men de behöver vara försiktiga och inte vara för nära någon annan.

Innan missionen spelade äldste Joshua Bishop mycket baseball. Han tyckte om att vara tillsammans med sina vänner och att vara ute i naturen. Efter missionen vill han studera biokemi och ekonomi på Brigham Young University, BYU  i Provo, Utah.

Äldste Cayson Hamilton älskar all slags idrott och brinner för vetenskap. Han vill gärna bli fysiker eller astronom, men först är det matematik på BYU som är planen.

Båda äldsterna vill också gifta sig i ett kyrkans tempel och att bilda familj.

På frågan om hur deras mission påverkats av pandemin är de överraskande positiva. ”Vi gör i själva verket samma saker som vi gjorde innan covid-19, fast på ett annorlunda sätt. Vi använder teknologi såsom Zoom, Facebook och Messenger för att undervisa människor. Man skulle kunna tro sig att vi inte har något att göra nu, men det är faktiskt tvärtom! Vi har aldrig varit så upptagna under vår mission som vi är just nu. Vi håller på att undervisa ungefär femton personer regelbundet. Vi arbetar också med sex medlemmar som vi hoppas ska kunna återvända till kyrkan. Vi har också haft ett dop nyligen.”

Äldsterna berättar vidare om hur de använder nätets möjligheter. ”Vi lägger ofta ut upplyftande bilder och filmer på Facebook. Vi tar också till vara på Facebooks gruppfunktion och går med i grupper som handlar om ämnen som vi själva tycker om, som fotboll, matematik, böcker eller vad som helst. Vi kan då kolla vilka gruppmedlemmar som bor i vår stad och skicka vänförfrågningar och meddelanden till dem. På så sätt börjar naturliga och vanliga samtal som bygger upp vänskap. Så småningom blir det frågor om varför vi är här i Sverige eller någonting annat som leder till att vi kan introducera evangeliet. Vi har hittat flera nya personer att undervisa på detta sätt.”

”Med missionspresidentens godkännande kan vi i vissa fall också prata och arbeta med folk hemifrån som vi känner från innan missionen. Vi når ut till dem på Facebook och startar vanliga samtal med förhoppningen att så småningom övergå till evangeliet.”

Äldste Bishop och äldste Hamilton ser naturligtvis fram emot att få träffa folk i deras hem och i kyrkan igen, men de tacksamma för sina missioner och för det arbete de kan göra i Herrens tjänst.