Missionärstjänst

Missionary Service

Att tjäna Herren som missionär är en helig förmån. Det ger eviga välsignelser till personen och dem han eller hon tjänar (se Läran och förbunden 18:14–16). Missionskallelser innefattar ett uppdrag att undervisa om evangeliet, att stödja kyrkans avdelningars eller enheters arbete eller att tjäna i det lokala samhället.

För ytterligare information om missionärstjänst, gå till

Vilka slags missioner finns det?

Varje [missionsuppdrag] ges genom uppenbarelse så att det är anpassat till missionären och Guds barns behov. [1] Man kan antingen tjäna borta från hemmet eller medan man bor hemma.

Mission borta från hemmet

 • Unga män och unga kvinnor
  Ensamstående män (18–25 år) och ensamstående kvinnor (19–29 år) verkar under 18–24 månader i en tilldelad mission. Se Allmän handbok 24.2.1. (på engelska)
 • Gifta medlemmar och ensamstående kvinnor som är 40 år eller äldre
  Gifta kvinnor som är 40 år eller äldre kan kallas som äldre missionärer om de inte har barn som är beroende av dem. De verkar vanligtvis i 6–23 månader. Se Allmän handbok, 24.2.3. (på engelska)

Hemmamission

 • Unga män och unga kvinnor
  En del unga missionärer får i uppdrag att verka i kyrkan och samhället medan de bor hemma. De verkar vanligtvis i 6–23 månader. Se Allmän handbok 24.2.2. (på engelska)
 • Män och kvinnor som är 26 år och äldre
  Män och kvinnor som är 26 år och äldre kan kallas som äldre servicemissionärer. De verkar vanligtvis i 6–23 månader. Se Allmän handbok, 24.2.3. (på engelska)

Klicka här för Möjligheter för servicemissionärer i området Europa


[1] Allmän handbok, 24.2 (på engelska)