Ett budskap från områdespresidentskapet i Europa

Material om att vara oberoende.

Dessa instruktioner har tagits fram för att hjälpa medlemmar att ta emot de andliga och timliga välsignelser som kommer av att vara oberoende.
Du hittar även detta material och mer information på hemsidan för obereonde.