Möt missionärerna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Missionärer
Två av kyrkans tusentals missionärer runt omkring i världen.

Många människor vet inte att kyrkans officiella namn är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, och en del människor tror felaktigt att 'mormonismen' enbart är en amerikansk religion. Det finns faktiskt miljontals medlemmar i kyrkan och tiotusentals missionärer runt om i världen (se ”Om oss”).  Kyrkans medlemmar dyrkar Jesus Kristus och ser honom som sin Herre och Frälsare.

Det finns troligen medlemmar och missionärer från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i ditt land, och kanske till och med i ditt samhälle eller din stad. Om du ser ett par välklädda unga män eller unga kvinnor med namnskyltar som cyklar omkring i ditt område är det ganska troligt att de är mormonmissionärer.

Vilka är kyrkans missionärer?
Kyrkans missionärer är vanliga medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som väljer att ägna 1,5–2 år till att undervisa andra om Jesu Kristi evangelium. Sista dagars heliga missionärer är obetalda heltidsvolontärer som har valt att vara Jesu Kristi tjänare.

De flesta missionärerna är ensamstående unga män och kvinnor i åldrarna 18–25 år. Ibland väljer också pensionerad gifta par att verka som missionärer. Alla mormonmissionärer använder namnskyltar (där det står både missionärens namn och ”Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga”), men det är inte alla missionärer som cyklar. En del missionärer kör bil eller promenerar och andra förlitar sig på kollektivtrafiken (se ”Vilka är missionärerna?”, mormon.org/chat).

Hur ser en missionärs dag ut?
Sista dagars heliga missionärer arbetar i grupper om minst två personer. De här grupperna kallas kamratskap. Missionärskamraterna bor tillsammans och arbetar tillsammans – och missionsarbete är hårt arbete!

Missionärernas dagsscheman varierar beroende på kulturen i det land där de tjänar. Men alla missionärer gör samma typ av saker, även om de gör dem vid olika tider på dagen. En vanlig dag för missionärerna innebär att de går upp tidigt för att be och motionera och sedan studera Bibeln, Mormons bok, andra skrifter och kyrkans resurser. Om missionärerna verkar i ett land där man talar ett annat språk än deras modersmål ägnar de också tid till att studera värdlandets språk (se ”More Flexibility Announced for Mormon Missionary Daily Schedules”, mormonnewsroom.org). De tillbringar resten av dagen med att utföra den viktigaste delen av sitt arbete som missionärer: De undervisar andra om Jesus Kristus och hans evangelium och tjänar andra. Efter en dags hårt arbete återvänder missionärerna hem, redo att göra allt igen nästa dag.

Varför gör missionärer det de gör?
Sista dagars heliga missionärer verkar för att de älskar Gud och sina medmänniskor. De får inte betalt för sitt tjänande. De tror uppriktigt att Gud älskar sina barn och vill att de ska lära sig om honom. De vill hjälpa människor att finna mening, ändamål och vägledning i sina liv. De vill också hjälpa andra känna glädjen som kommer av att hålla Guds bud. För att få veta mer om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga eller hur du kan träffa dess missionärer i ditt område, gå till mormon.org.