Människorna är till för att de ska kunna ha glädje 

Joy
Foto: Gospel Media Library
Tunnicliffe
Äldste K. Roy Tunnicliffe, England Områdessjutto

Formulerad med andra ord skulle förkunnelsen ”människorna är till för att de ska kunna ha glädje”1 kunna lyda ”hela anledningen till att du finns är att du ska kunna ta emot glädje”.

Är det verkligen så?  Jag kände glädje när mitt fotbollslag gjorde ett vinnande mål!  Jag vet att jag kände glädje när jag nåddes av nyheten om en lyckad jobbansökan, eller när vi var på familjesemester.  Är de känslorna syftet med vår existens?

Inte precis.  De där känslorna av glädje är verkliga och viktiga, men de är bara speglingar av en djupare och bestående glädje som vi får till skänks av vår Fader i himlen.  Allas lag gör inte ett vinnande mål.  Alla som ansöker kan inte få jobbet.  Vissa har helt enkelt inte möjlighet till familjesemester.  Men alla kan ta emot sann glädje!

President Russell M. Nelson har sagt: ”Glädjen vi känner har väldigt lite att göra med våra omständigheter och allt att göra med vårt fokus.”2

Kelly Ogden och Andrew Skinner, professorer på BYU, skriver: ”2 Nephi 2:25 bör aldrig citeras utan att även vers 26 citeras.  De är ofrånkomligt sammanbundna som två pelare i den stora frälsningsplanen.  Ja, Adam föll för att människorna skulle kunna bli till, men ’Messias kommer i tidernas fullbordan för att han ska kunna återlösa människobarnen från fallet’”.3 Med andra ord har vi den här jordiska upplevelsen tack vare Adam och Evas fall – så var det avsiktligt planerat för att vi ska kunna ta emot glädje, och den glädjen kommer tack vare en kärleksfull Fader i himlen och hans älskade Son Jesus Kristus.

Fadern leder oss ständigt i riktning mot sin Son – och glädjen som kommer av att göra Jesus Kristus till vårt fokus i livet är en verklig, djup och varaktig glädje.  Den är en fullhet av glädje.

Följande exempel visar människor som kände en fullhet av glädje, till och med i svårigheter, i och med att de fokuserade på Frälsaren.

Lehi och Sariah såg att deras ”glädje [var] fullständig”4 inte bara tack vare deras söners säkra återkomst, utan på grund av vissheten om att de leddes av Herren genom hans profet.

Ammon sa ”min glädje är full, ja, mitt hjärta är fyllt till brädden av glädje”5 på grund av de många själar han hade sett komma till Jesus Kristus och bli Herrens folk.  Alma kände samma fullhet av glädje av samma orsaker.6

Trots att Nephi och Lehi var fängslade ”fylldes [de] av den glädje som är outsäglig och full av härlighet”7 när de hörde Faders röst berömma dem för deras tro på hans älskade Son.

Slutligen talar Jakob om alla Jesu Kristi trofasta efterföljare, hans förbundsfolk, och den glädje som väntar dem om de lever efter evangeliet trots svårigheter, bakslag, motstånd och prövningar.  Han sa: ”Men se, de rättfärdiga, Israels Heliges heliga, de som har trott på Israels Helige, de som har uthärdat världens kors och ringaktat dess hån, de ska ärva Guds rike som beretts åt dem ända sedan världens grundläggning, och deras glädje ska vara fullkomlig för evigt.”8

Jag vittnar om att själva meningen med vårt liv kan förverkligas och att vi alla kan få ta emot en fullhet av glädje genom att vi ”väljer vår himmelske Fader till vår Gud”9, fokuserar på Jesus Kristus i våra liv, uppmanar andra att lära sig om honom, själva hör hans röst, omvänder oss från våra synder och fortsätter framåt längs förbundsstigen.

Slutnoter:

  1. 2 Ne. 2:25.
  2. Glädje och andlig överlevnad, president Russell M. Nelson, Liahona, nov. 2016, s. 82.
  3. Ogden and Skinner, Book of Mormon, 1:122–123.
  4. 1 Ne. 5:7.
  5. Alma 26:11 (även v. 7, 12–31).
  6. Alma 29:13–17.
  7. Hel. 5:44.
  8. 2 Ne. 9:18 (betoning tillagd).
  9. Glädje och andlig överlevnad, president Russell M. Nelson, Liahona, nov. 2016, s. 84.