Lär dig mer om Jesu Kristi dop

Precis som Jesus Kristus blev döpt så behöver alla över ansvarighetsålder döpas för att kunna återvända och bo hos Gud en dag. Lär dig mer om den bibliska redogörelsen om Jesu dop och hur vi kan följa hans exempel.

Jesus-dop

Jesus Kristus döptes: Se vad Bibeln berättar om det

Varför blev Jesus Kristus döpt?

När Jesus Kristus levde på jorden undervisade han genom exempel att vi alla behöver döpas. En del undrar kanske om dopet fortfarande är viktigt i vår tid. I Bibelns redogörelse av Jesu Kristi dop lär vi oss att dopet är en nödvändig del av vår himmelske Faders plan för alla sina barn.

Jesus Kristus var den enda perfekta personen som någonsin levt på jorden (se Stå fast i din tro [2004], s. 55–61). Han syndade aldrig. Jesus levde ett perfekt liv för att visa oss hur vi ska leva så att vi kan återvända till vår himmelske Fader efter vår död. Trots att han inte hade begått några synder han behövde bli förlåten för valde Jesus Kristus att döpas för att vara ett fullkomligt exempel för oss att följa (se Matteus 3:13–15).

Vad hände vid Jesu Kristi dop?

Bibeln lär oss att Jesus döptes av sin kusin Johannes Döparen (se Matteus 3:13). Gud gav Johannes särskild makt och myndighet att döpa (se Handledning för skriftstudier, ”Johannes Döparen”, scriptures.lds.org). Vi kallar denna makt och myndighet att döpa för prästadömet. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är i dag den enda kyrkan med samma myndighet att döpa som Johannes hade (gå till komtillkristus.org om du vill lära dig mer om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga).

Jesus Kristus döptes för över 2 000 år sedan, men dop är lika relevant för människor som lever i dag.
Jesus Kristus döptes för över 2 000 år sedan, men dop är lika relevant för människor som lever i dag.

Vid Jesu Kristi dop i Jordan (se Markus 1:9) talade Gud Fadern från himlen. Gud sa att han hade sin glädje i Jesus (se Matteus 3:17). Gud gläds även åt oss när vi väljer att döpa oss, eftersom vi när vi döps visar genom vårt agerande att vi älskar honom och vill följa Jesus Kristus.

Den Helige Anden var också närvarande vid Jesu Kristi dop (se Matteus 3:16). När vi har döpts kan även vi få den Helige Andens gåva. Genom denna speciella gåva kan den Helige Anden vägleda och hjälpa oss. Den hjälper oss även att känna mer av Guds kärlek i våra liv. Om vi väljer att döpa oss och leva rättfärdigt kan den Helige Anden alltid vara närvarande i våra liv.

Vid Jesu Kristi dop sänkte Johannes ner Jesus helt i vattnet. Detta dopsätt kallas för nedsänkningsdop. Vi kan döpas genom nedsänkning precis som Jesus. Fullständig nedsänkning i vattnet representerar den fullständiga förlåtelsen för våra synder som vi får när vi döps. Att ”begravas” i vattnet för att sedan uppresas representerar även det nya livet som vi får när vi väljer att följa Jesus Kristus och vår tro på att vi en dag kommer att uppstå från graven tack vare honom (se Romarbrevet 6:1–4).

(Klicka HÄR om du vill titta på en video om Jesu Kristi nedsänkningsdop).

Varför är Jesu Kristi dop viktigt för dig?

Alla över ansvarighetsålder behöver döpas för att återvända för att bo hos Gud en dag.

Genom nutida uppenbarelse vet vi att små barn är återlösta genom Jesu Kristi barmhärtighet. Herren sade: ”De kunna icke synda, ty Satan har icke fått makt att fresta dem, förrän de börja bliva ansvariga inför mig.” (Se L&F 29:46–47.) De ska inte döpas förrän de når ansvarighetsåldern, vilken enligt uppenbarelse från Herren är åtta år. (Se L&F 68:27; Joseph Smiths översättning.

Gå till komtillkristus.org om du vill lära dig mer om Jesu Kristi liv och om hur du kan bli döpt.