Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tillväxt världen över

Fler än 70 000 missionärer för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga verkar världen över.
Fler än 70 000 missionärer för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga verkar världen över.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga startade 1830 med sex medlemmar i USA och har i dag mer än 15 miljoner medlemmar runt om i världen, och fler går med i kyrkan varje år (se ”Fakta och statistik”). Ta en titt på ytterligare information om kyrkans verksamhet och tillväxt världen runt.

Vad gör Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga?

Kyrkans medlemmar möts i fler än 30 000 församlingar runt om i världen. Församlingarna träffas varje söndag i den lokala kyrkan för att tillbe Gud och lära sig om hans evangelium. Jesu Kristi kyrka driver även 4 918 släktforskningscenter i 153 länder där både kyrkans medlemmar och andra kan hitta information om sina förfäder. Sedan 1985 har kyrkan gett humanitär hjälp till 189 länder, däribland bistånd vid katastrofer och till flyktingar. Den stöder även andra globala välfärdsinitiativ, som donation av rullstolar och vaccinationsprogram (se ”Humanitär hjälp och välfärdsverksamhet: Hur donationer och resurser används” och ”Fakta och statistik”). Utbildning prioriteras också av kyrkan, som driver fyra universitet och högskolor och har över 407 900 elever i högstadie- och gymnasieåldern inskrivna i sitt seminarieprogram för ungdomar.

Vad gör missionärerna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga?

Mycket av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tillväxt kommer genom missionärernas arbete. Missionärerna är det mest framträdande kännetecknet för kyrkans uppsökande verksamhet. Faktum är att kyrkan har mer än 74 000 missionärer runt om i världen (se ”Missionärsprogram”)! Om du någonsin undrat vilka missionärerna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är, så är de vanliga medlemmar i kyrkan som väljer att tillbringa mellan 1,5 och 2 år med att undervisa andra som obetalda heltidsvolontärer som strävar efter att tjäna Jesus Kristus. Deras huvudsyfte är att hjälpa människor komma till Kristus genom att undervisa dem om hans återställda evangelium. Missionärerna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga använder inte endast sin tid till att undervisa människor om Jesus Kristus, utan de följer även Kristi exempel genom att tjäna andra i samhället.

Family kneeling to pray

Vad är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tempel?

Förutom kyrkorna som används för vanliga söndagsmöten tillber sista dagars heliga även i tempel runt om i världen. President Thomas S. Monson, kyrkans förre president, förklarade: ”För medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är templet den heligaste platsen på jorden. Det är Herrens hus” (”Templets välsignelser”, Generalkonferens, April 2015).

De senaste årtiondena har antalet tempel i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ökat kraftigt för att tillgodose kyrkans världsomfattande tillväxt. I mitten av 1981 hade kyrkan endast 19 tempel i verksamhet. I slutet av 2000 fanns det 100 tempel i verksamhet (se Gordon B. Hinckley ”Detta stora millennieår”, Liahona, jan. 2001, s. 81). I februari 2017 fanns det 155 verksamma sista dagars heliga tempel världen över, 11 tempel var under uppbyggnad och ytterligare 11 tempel hade tillkännagivits men byggnationen hade ännu inte påbörjats. De 11 tempel som var under uppbyggnad är Paris, Frankrike; Tucson, Arizona, USA; Meridian, Idaho, USA; Cedar City, Utah, USA; Rom, Italien; Concepción, Chile; Barranquilla, Colombia; Kinshasa, Demokratiska republiken Kongo; Durban, Sydafrika; Fortaleza, Brasilien och Lissabon, Portugal (se ”Tempellista” [Temples List]). För att se en lista över aktuella tempel, gå till churchofjesuschrist.org/temples.

Hur kan jag få veta mer?

Miljoner människor världen över har funnit frid, vänskap och svar på sina frågor i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Gå till KomTillKristus.org för att få reda på hur du kan träffa missionärerna i ditt område.