Hur man tillämpar lärdomar från generalkonferensen

Familj_TV
Bennasar
Äldste Matthieu Bennasar, Frankrike Områdessjuttio

Jag har ofta undrat hur folk skulle reagera om de kunde köpa biljetter för att se Adam på Wembley, Abraham på Stade de France eller Mose på Santiago Bernabéu-stadion. De flesta skulle nog gärna gå för att se dem och antagligen även betala en avsevärd summa pengar för det.  Som sista dagars heliga inbjuds vi var sjätte månad att mätta oss med nutida profeters ord.  Generalkonferensen ligger nu i backspegeln i några månader.  Hur har vi välsignats av dess starka inflytande?  Hur har våra liv förändrats? Hur har vi tillämpat dess dyrbara lärdomar? 

När jag förberedde det här budskapet frågade jag min familj vilka välsignelser de har upplevt av att tillämpa lärdomarna från den senaste generalkonferensen.  Här följer några av deras pärlor av visdom.  Vilka är dina?

-”Jag brukade anta att min ställning inför Herren stod i omvänd proportion till mitt behov av att omvända mig.  Om jag inte behöver omvändelse måste jag väl vara på rätt väg eftersom jag inte gör något fel?  Men nu förstår jag enligt profetens ord att det är raka motsatsen som gäller:  Omvändelse måste vara ett dagligt fokus i mitt liv för att jag ska få andlig framgång.”

-”Efter konferensen kände jag mig manad att studera skrifterna mer uppmärksamt, och det ledde till många fler andliga maningar som jag försökte följa.”

-”Jag fick en nyckel till att veta när jag kan anse att min omvändelse är fullständig:  När jag känner Herrens Ande innebär det att jag antingen är förlåten eller på god väg att bli förlåten.”

-”Under konferensen fick jag en större önskan att ägna mer tid åt att få personlig uppenbarelse.  Det ledde faktiskt till fler uppenbarelser och maningar, vilket jag är tacksam för.”

-”Jag blev påmind om att det inte finns något rätt sätt att göra fel saker på och det hjälpte mig bemöta frestelser med större framgång.”

När jag funderade över dessa svar framträdde tre principer som kan hjälpa oss i vår önskan att utvidga de välsignelser som generalkonferensen kan ge:

  1. Det finns ingen genväg till andlig tillväxt, vi måste göra jobbet. Oavsett hur upplyftande och uppbyggande en konferens är kan andlig tillväxt inte bära frukt förrän vi handlar enligt den personliga inspiration vi fått under konferensen.
  2. När vi fokuserar på de löften vi fått under konferensen känner vi igen Herrens välsignelser snabbare och känner hans kärlek till oss med större kraft.  Vi kanske gläder oss åt att nationer öppnar sig för evangeliet, utan att inse att det sker som en del av de välsignelser som utlovats i den profetiska uppmaningen nyligen att använda kyrkans uppenbarade namn på rätt sätt.  President Nelson sa: ”Jag lovar er att om vi gör vårt bästa för att återställa det rätta namnet på Herrens kyrka … ska [vi] få Guds kunskap och kraft till hjälp att föra Jesu Kristi återställda evangeliums välsignelser till varje nation, släkte, tungomål och folk.”[i]
  3. Som skrifterna påminner oss är mönstret för andlig inlärning upprepning. För att komma ihåg, införliva och slutligen tillämpa principerna från generalkonferensen, behöver vi vanligtvis möta dem flera gånger.  Att studera en gång ger därför sällan den förväntade behållningen.  Det är genom avsiktliga, upprepade studier som vi blir levande epistlar, med buden skrivna i själva våra hjärtan.

När vi begrundar den senaste konferensen och förbereder oss för nästa, låt oss då komma ihåg att dessa är tillfällen då vi har privilegiet att drastiskt kunna minska avståndet till det gudomliga i våra liv och en ypperlig möjlighet för oss att röra vid Guds hand.


[i] President Russell M. Nelson, ”Kyrkans rätta namn”, oktober 2018