Mormons bok besvarar själens frågor  

Hur kan jag finna frid och glädje?

Mormons bok

Upptäck vilka svar Mormons bok, en levande profet och människor ger om att finna frid och glädje.

Upptäck vilka svar Mormons bok, en levande profet och människor ger om att finna frid och glädje.

Cristina berättar hur hon finner frid och glädje i livets utmaningar, särskilt när hennes pappa gick bort.

Todd var någon som gjorde narr av människor som trodde att Gud var verklig. Han blev inte förvånad när han inte genast fick svar på en bön. Men Gud kanske ger oss små men tydliga svar? Och hur tålmodiga måste vi vara för att få de här svaren?