Herrens hus i Sverige byggs om

Templet
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tempel i Västerhaninge som för närvarande genomgår omfattande rekonstruktion.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tempel i Västerhaninge i södra Stockholm genomgår en omfattande renovering. Hela templet ska rivas och ersättas av en ny tempelbyggnad. Den ikoniska statyn kommer att tas bort från sin spira under ombyggnationsperioden. Det nya templet kommer att likna den ursprungliga byggnaden till utseendet, men får förbättrad tillgänglighet, följer gängse byggnadsregler, blir lite större och inkluderar en källarvåning. 

Templet omges av ett vackert område som vanligtvis är öppetför allmänheten, men som kommer att hållas stängt under arbetets gång. Efter ombyggnationen av templet kommer området att hållas öppet igen under dagtid och fortsätta att försköna miljön och skänka glädje till omgivningen. 

Den ikoniska statyn ovanför templet föreställer ängeln Moroni, en forntida profet och den som slutförde sammanställningen av Mormons bok: Ännu ett testamente om Jesus Kristus. Innan templet öppnar igen kommer statyn av Moroni att fräschas upp och placeras på en ny spira.

moroni
Statyn av ängeln Moroni på templet i Västerhaninge strax innan dess nedmontering i februari 2024. (Foto: Daniel Palm)

Daniel Palm, kyrkans lokala kommunikationsansvarige, sa: ”Han blåser i sin trumpet som en symbol för oss att nå ut till hela världen med vårt glada budskap om hopp och frid i en värld som ständigt blir alltmer problematisk.”

Äldste Erik Bernskov, områdesledare för kyrkan i Sverige, sa: ”I en tid när vi ser att många inte längre tror på Gud, vet vi att Herrens verk på jorden fortsätter. Vi har framtidstro och bygger ett förnyat och förbättrat tempel. Vi tror att det här nya templet blir en sann ledstjärna här i Norden och att det kommer att tjäna medlemmarna i Sverige och våra grannländer under många år framöver.”

Moroni lyfts ner
Statyn av ängeln Moroni på väg att lyftas ner från tempelspiran i samband med pågående renovering av templet i Västerhaninge. (Foto: Daniel Palm)