Herre, till vem skulle vi gå?

Jesus-Kristus
Elder-Alliaud
Äldste Ruben V. Alliaud i de sjuttios kvorum Andre rådgivare i presidentskapet för området Europa

Efter att mirakulöst ha mättat skaran på 5 000 höll Jesus den underbara predikan om livets bröd. Han påpekade att många följde honom, inte på grund av budskapet, ”utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta”.1 Av den anledningen förklarade han att han var livets sanna bröd och att timliga välsignelser man får i livet, även på mirakulösa sätt, inte kunde frälsa dem: ”Era fäder åt mannat i öknen, och de dog.” 2

Hans ord fick den effekten att ”efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom”.3

När Jesus såg den här reaktionen tittade han på de tolv som var med honom och frågade: ”Inte tänker ni väl också gå?” Petrus tog genast ansvar, steg fram, och med ord som uttryckte vad de alla kände utbrast han: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord.”4

Vi har alla gått igenom och kommer ännu att gå igenom svåra situationer i livet, då våra förväntningar inte stämmer överens med den verklighet vi upplever.

Det kommer stunder då man kan känna sig trött, besviken, missmodig eller ihålig. Dessutom kanske det kommer en tid då vi kanhända tänker som människorna förr: ”Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren Sebaot?”5

Det är i sådana stunder vi knäböjer och utropar:

”Var skall jag finna frid, vem skall mig trösta?
Vem skall leda mig tryggt i jordlivets strid?
När hjärtat lider av agg eller vrede, när själen våndas svårt, var finns det frid?”6

Låt mig nämna några principer som, om de blir förstådda, hjälper oss att härda ut medan vi ser fram emot bättre tider.

Meningen med det här livet. President Russell M. Nelson har sagt: ”Glädjen vi känner har väldigt lite att göra med våra omständigheter och allt att göra med vårt fokus.”7

Tappa aldrig fokus på att den här jorden som vi bor på blev skapad och förberedd för oss, för att frälsningsplanen skulle kunna genomföras: ”Och vi ska pröva dem med detta för att se om de kommer att göra allt vad Herren deras Gud befaller dem”8, trots utmaningarna i livets omständigheter. Å andra sidan, som det blev förklarat för profeten Joseph Smith, ska ”allt detta … ge dig erfarenhet och tjäna dig till godo”9. Prövningar är av naturen svåra. Genom att vi förstår detta, inser vi att det inte är oss det är fel på, utan att vi uppfyller själva syftet med att vi är här.

Hoppa aldrig ur båten mitt i en storm. Föreställ dig för ett ögonblick att du är på en båt som färdas genom en våldsam storm mitt på havet. Föreställ dig ”hur det stormar och vågorna höga går. Se, skyarna hotfullt sig formar, ej skydd eller hjälp vi får.”10 Jag är säker på att du skulle få många tankar och känslor, men att hoppa ur båten skulle inte vara en av dem. Evangeliets båt kommer alltid att erbjuda oss skydd mitt i livets stormar.

Håll fast vid den tro och kunskap du redan har. Kung Benjamin uppmanade oss att tro på Gud, att tro på att han har all visdom och all makt, och att tro på att ”människan inte förstår allt det som Herren kan förstå”11. På sätt och vis borde kunskapen om vår okunnighet utgöra en del av vårt vittnesbörd.

Det är en del av upplevelsen här på jorden att vi inte får omedelbara svar på alla frågor som rör våra omständigheter i livet. Alltså, ”håll då fast vid det du redan vet och var stark tills du får ytterligare kunskap”12.

De saker vi vet är viktigare och mäktigare än de saker vi kanske inte riktigt förstår än.

Det är min bön att vi, genom att ta till oss dessa principer, upprepade gånger kan säga liksom Petrus: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord.” 13

 

 

1 Johannes 6:26.

2 Johannes 6:49.

3 Johannes 6:66.

4 Johannes 6:67–68.

5 Malaki 3:14.

6 ”Var skall jag finna frid”, Psalmer, nr 75.

7 President Russell M. Nelson, ”Glädje och andlig överlevnad”, Liahona, nov. 2016, s. 82.

8 Abraham 3:25.

9 Läran och förbunden 122:7.

10 ”Mästare hör hur det stormar”, Psalmer, nr 66.

11 Mosiah 4:9.

12 Äldste Jeffrey R. Holland, ”Jag tror”, Liahona, maj 2013, s. 94.

13 Johannes 6:67–68