Generalkonferensen: Uppbyggande budskap från inspirerade ledare

First_presidency
På generalkonferensen talar Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas ledare om olika religiösa ämnen.

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror på Jesu Kristi löfte att ”där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem” (Matteus 18:20). Två gånger om året samlas kyrkans medlemmar till en världsomfattande generalkonferens för att höra levande profeter (inspirerade ledare) tala, tillbe Jesus Kristus, och lära och växa tillsammans. 

Vad är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas generalkonferens?

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas generalkonferens hålls två gånger om året, i april och i oktober. Den första generalkonferensen i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hölls i juni 1830, strax efter att kyrkan organiserats, med mindre än 30 döpta medlemmar (se Ryan Morgenegg, ”A Brief History of General Conference”, Church News, 3 oktober 2014). Nu för tiden hålls generalkonferensen i konferenscentret i Salt Lake City, som har plats för över 21 000 personer. Kostnadsfria biljetter utfärdas till konferenscentret, och dessutom lyssnar och tittar ytterligare miljontals medlemmar i kyrkan och intresserade icke-medlemmar på generalkonferensen via Internet, teve, satellit och radio. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas generalkonferens sänds på cirka 90 språk och översätts till ytterligare språk efter konferensen (se ”Generalkonferens”, mormonnewsroom.se).

Under generalkonferensen talar Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas ledare, bland andra kyrkans president och hans rådgivare, medlemmarna i de tolv apostlarnas kvorum och ledarna i kyrkans biorganisationer under flera konferenssessioner som hålls under ett veckoslut. Tabernakelkören och körer bestående av lokala medlemmar i kyrkan sjunger också.

Vad talar talarna om under Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas generalkonferens?

Talarna under generalkonferensen tar upp en mängd olika religiösa ämnen. Ämnena är inte tilldelade utan varje talare väljer själv vad han eller hon ska tala om med hjälp av den Helige Andens vägledning (se ”Preparing for General Conference”, lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/preparing-for-general-conference). Ämnen som tas upp under en generalkonferens kan till exempel vara Jesu Kristi makt att hela oss, vikten av bön, välsignelserna som kommer av kristlig kärlek och tjänande, Guds plan för sina barn, Guds kärlek, vikten av att lyda Guds bud, vikten av missionsarbete och hur Mormons bok välsignar oss (se ”General Conference”, lds.org/general-conference). Efter konferensen publiceras talen i kyrkans tidningar och via Internet på LDS.org.

Under en generalkonferens avgör ledare i kyrkan också kyrkans angelägenheter, hör rapporter och kyrkans allmänna statistik samt lägger fram namnen på kyrkans ledare så att kyrkans medlemmar kan godkänna eller förkasta dem (se Läran och förbunden, Elevens lektionsbok, Kyrkans utbildningsverksamhet, studievägledning, 1986, s. 86).

Hur kan jag få veta mer?

Kyrkans medlemmar tror att möjligheten att lyssna på levande profeter vid generalkonferensen ger många välsignelser. De är tacksamma för en kärleksfull himmelsk Fader som har sänt sina tjänare för att undervisa om hans Son Jesus Kristus. Om du vill veta mer om vår himmelske Fader och hans levande profeter på jorden i dag kan du gå till mormon.org