Generalkonferensen 4-5 april 2020

Lördagens förmiddagsmöte - mötet börjar ca 24 minuter in på videon.
Lördagens eftermiddagsmöte - mötet saknar de första ca 30 minuterna.
Lördagens kvällsmöte - Mötet börjar ca 14 minuter in på videon. Välkomsthälsningar i början av mötet saknas.
Söndagens förmiddagsmöte - mötet börjar ca 15 minuter in på videon.
Söndagens eftermiddagsmöte - mötet börjar ca 14 minuter in på videon.