Frälsarens uppmaning att komma till honom

Hans_T_Boom
Äldste Hans T. Boom Områdessjuttio

När de sista striderna i Mormons bok var över och Moroni ensam vandrade i vildmarken i många år, sa han sina sista ord till oss och uppmanade oss att komma till Kristus. När jag läser hans ord, läser jag hans vittnesbörd och förstår att han har följt uppmaningen själv och att det hjälpte honom övervinna sina svårigheter.

Det finns mycket som är osäkert i livet, men en sak är säker, nämligen att vi alla har blivit uppmanade att komma till Kristus oavsett vilka vi är och oavsett våra omständigheter. Hans armar är utsträckta och hans famn är öppen för vart och ett av Guds barn. Han har makten att hela och hjälpa oss åstadkomma det som behöver åstadkommas. 

Vi kan ställa oss följande frågor:  Vad kan han göra för mig? Hur kan jag följa hans uppmaning?

Psalm 77, ”Mer helighet giv mig”,[i] besvarar frågan om vad Kristus kan göra för oss på ett underbart sätt och sammanfattar allt det som Kristus är villig att hjälpa oss med om vi bara kommer till honom. 

Mer saktmodighet, mer renhet, mer vilja att tjäna, mer kraft till att lida, mer kraft i bönen och många fler gåvor att ge om vi bara kommer till Herren och litar på att han kan hjälpa oss.

Livet skänker oss många möjligheter och det finns så många beslut som behöver fattas. Jag har lärt mig att sätta Herren främst i alla beslut jag fattar. Det är inte alltid jag förstår resultatet av besluten, men jag får alltid den där fridfulla känslan som kommer när man fattar rätt beslut. 

Följande citat av president Benson har hjälpt mig under min resa till Kristus och att förstå att jag behöver lägga min vilja i hans händer.

”I den stunden lydnad upphör att irritera oss och blir vår strävan, ger Gud oss kraft.” 2   

När vi kommer till slutsatsen att vi behöver hans hjälp för att övervinna svårigheterna i livet, vänder vi oss till honom i tro och lydnad. När vi har blivit som små barn ser vi hans kraft i våra liv och inser att han lever och att han betalade priset för oss så att vi kan återvända till vår himmelske Fader och få evigt liv, den största gåvan en människa kan få.

Under semestern en sommar planerade min fru och jag att besöka en konferens för unga ensamstående vuxna i Tjeckien och att besöka Görlitz gren på vägen dit.  Det skulle bli en lång resa, och vi behövde gå upp tidigt och resa i många timmar på en fastesöndag.  Vi bestämde oss för att inte skjuta på vår fasta eftersom vi behövde Herrens hjälp och välsignelser. Vi hade just köpt ett nytt hus en vecka tidigare och hade inte sålt det gamla huset än.  Den här ouppklarade situationen gjorde mig illa till mods. Vår plan var att bo mindre och enklare eftersom barnen var utflugna. Vi hade pratat med vår himmelske Fader om vår plan många gånger och känt att det var rätt att göra så. 

När vi kom hem hade det blivit bestämt att några skulle titta på vårt hus. Det paret köpte huset. De var religiösa och brukade också be till Herren om hjälp. Vi frågade dem senare vad som hjälpte dem att fatta sitt beslut. De sa att de hade sett bilder av Kristus i vårt hem och ett citat ovanför dörren som löd:  ”Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren.”

När vi vänder oss till Herren i ödmjuk bön och fasta för att be om hjälp i våra liv, få vi bekräftelse på bekräftelse om att Jesus är Kristus, att han lever och att han har berett vägen hem åt oss.


[i] Psalm nr 77, Mer helighet giv mig

2 Ezra Taft Benson, citerad av Donald L. Staheli under generalkonferensen i april 1998