Finn ditt personliga kung Benjamin-tal på Generalkonferensen

Herland
Äldste Tom-Atle Herland, Norge Områdessjuttio

Generalkonferensen är ett underbart tillfälle för oss alla att ta emot andlig förnyelse, bli stärkta i vår tro på Jesus Kristus, och känna större frid. När kung Benjamin i Mormons Bok inbjöd sitt folk till en sorts generalkonferens nära templet, gav han en av de mest kraftfulla predikningar som återfinns i skrifterna. Hans tydliga fokus på Jesus Kristus och på försoningen är en stor välsignelse för oss alla, än i dag. I Ensign från januari 1992 kan vi läsa ”King Benjamin’s Manual of Discipleship” (Kung Benjamins handbok för lärjungeskap) av äldste Neal A. Maxwell i de tolv apostlarnas kvorum. I sitt budskap betonar äldste Maxwell hur viktigt det är att vi är ordets görare.

Generalkonferenserna ger oss möjligheten att hitta våra egna kung Benjamin-tal. Dessa tal, som talar så starkt till våra hjärtan, våra själar och våra andar, är som manna från himlen. Eftersom vi alla är olika varandra, påverkar ett tal en person mer än en annan, och tvärtom. Våra omständigheter i livet är olika, vi har uppnått olika nivåer av kunskap om evangeliet och vi har olika insikter i det som pågår omkring oss, men vid varje generalkonferens finns det alltid åtminstone ett tal som talar till hjärtat och själen. Det ger oss möjlighet att inte bara vara ordets hörare, utan också dess görare (Jak. 1:22, Joh. 13:17, Matt. 7:21–25). Vi kan, som äldste Maxwell säger, bli Jesu Kristi lärjungar. Det här är kanske är något av det viktigaste vi kan göra efter en generalkonferens: att låta dessa tal som ger oss så mycket bli en sporre till utveckling och förändring. Dessutom ger sådana tal oss styrka och får oss att känna frid i våra personliga liv och i en turbulent värld. Vi kan känna att Gud och Jesus verkligen älskar oss, trots våra svagheter och utmaningar.

President Eyring gav ett mycket kraftfullt tal under den senaste generalkonferensen i april 2017. Talet hette ”Min frid lämnar jag efter mig åt er” och är för mig ett kung Benjamin-tal. Det gäller lika mycket President Uchtdorfs tal, ”Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan”, och äldste Renlunds tal, ”Vår gode herde”. Också när president Nelson talade personligt om Kristus i ”Föra in Jesu Kristi kraft i våra liv” var konferensen en stor välsignelse för mig. Det kändes som om jag hade suttit nära templet och lyssnat till kung Benjamin.

Om du tar dig tid att lyssna till eller läsa fler av talen, kan du överraskas av upptäckten att några av talen är som gömda ädelstenar som du inte upptäckte förrän du tog dig tid att läsa dem på nytt.

President Nelson nämner Markus 5: 22–43. Det här är en av de vackraste berättelserna i skrifterna som jag känner till. Jesus träffar Jairus, en synagogföreståndare, som faller ner för Jesu fötter och vädjar om att Jesus ska hela hans döende dotter. Berättelsen är underbar i sig själv, men när Jesus är på väg till Jairus dotter utropar han när de går på gatorna och stöter ihop med många människor: ”Vem rörde vid mina kläder?” Lärjungarna blir förvirrade och säger att här stöter ju alla ihop med andra, men Jesus kände att kraft hade gått ut ur honom när kvinnan rörde vid hans kläder. Kvinnan, som hade varit sjuk i 12 år och hade spenderat alla sina pengar på att bli frisk, var fortfarande sjuk. Kristus botade henne. Deras möte skildras på ett storartat sätt. På lds.org och länken Bible Videos, finns en 1 minut och 40 sekunder lång video som visar detta underbara möte mellan Kristus och kvinnan.

Hitta ditt personliga kung Benjamin-tal under generalkonferensen den här gången. Generalkonferensen är nära templet. Var både ordets hörare och dess görare, båda delarna. Då får du liksom den här kvinnan känna att kraft utgår från Kristi ord, och den helar och styrker dig. Tröstar dig. Leder dig. Som ett kung Benjamin-tal.