Ta reda på vad Bibeln lär oss om den Helige Anden

Bibeln
Kyrkan lär att vi kan känna den Helige Andens inflytande när vi läser Guds ord. (Foto: LDS Media Library)

Liksom andra kristna tror medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (som även kallas mormoner) på Bibelns lära om Gud Fadern, hans Son Jesus Kristus och den Helige Anden. Mormoner tror däremot inte att Bibeln undervisar om läran om treenigheten – att Fadern, Sonen och den Helige Anden är en och samma varelse. I stället tror mormoner att Bibeln lär att Fadern, Sonen och den Helige Anden arbetar i fullständig enighet men är åtskilda personer (se Jeffrey R. Holland, ”Den ende sanne Guden, och den som han har sänt, Jesus Kristus”, Liahona, nov. 2007, s. 40–42). Mormonerna kallar de här personerna kollektivt för gudomen.

Även om många kristna tror att Gud enbart är en ande, tror mormoner att både Fadern och Sonen har förhärligade kroppar och att den Helige Anden är en ande. Kyrkan lär, liksom Bibeln gör, att den Helige Anden är den ende medlemmen i gudomen som inte har en kropp. Här följer några av Bibelns lärdomar om den Helige Anden.

1. Matteus 3:11 Den Helige Anden helgar oss

Sista dagars heliga tror att liksom dopet i vatten är viktigt för att vi ska kunna bli renade från våra synder är det viktigt att ta emot den Helige Anden, det vill säga döpas med eld. I Matteus 3:11 står det att Jesus Kristus skulle döpa dem som först döpts i vatten ”i den helige Ande och i eld”. På samma sätt lärde Boyd K. Packer, en ledare i kyrkan från 1961 fram till sin död 2015, att ” dopet [består av] två delar – dop i vatten och dop i eld eller den Helige Anden” (”Den Helige Andens gåva: Vad varje medlem bör veta”, Liahona, aug. 2006, s. 20).

Den Helige Andens gåva liknas vid att bli döpt med eld eftersom den Helige Anden har en renande inverkan på oss. Enligt kyrkans lära renar den Helige Anden våra hjärtan tills dess vi inte har någon önskan att synda, på samma sätt som eld förbränner slagg, (se David A. Bednar, ”Oskyldiga händer och rent hjärta”, Liahona, nov. 2007, s. 80–83). Det här renande inflytandet hjälper oss att bli värdiga att bo hos Gud en dag (se Evangeliets principer [2009], s. 119–121).

2. Johannes 3:5 Vi måste ta emot den Helige Anden för att komma in i Guds rike

Mormonerna tror det Bibeln lär oss om vikten av dop: ”Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike” (Johannes 3:5). Enligt kyrkans lära måste vi döpas för att återvända till Guds rike när vi dör, och för att dopet ska vara fullständigt måste vi också ta emot den Helige Andens gåva. Som profeten Joseph Smith sa: ”Man kan lika gärna döpa en säck sand som en människa om dopet inte sker till syndernas förlåtelse och för erhållandet av den Helige Andens gåva. Dopet i vatten är bara ett halvt dop och är till ingen nytta, om det inte åtföljs av den andra hälften – det vill säga dopet av den Helige Anden” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith [2007], s. 95).

3. Johannes 14:26 Den Helige Anden kan trösta oss och lära oss allting

”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er” (Johannes 14:26). Den Helige Anden undervisar om sanningen, och om vi är villiga att lyssna kan han lära oss allting. Mormonerna tror också på vad Bibeln lär om att den Helige Anden kan trösta oss när vi är ledsna eller ensamma och att den påminner oss om Guds kärlek till oss.

4. Johannes 15:26 Den Helige Anden vittnar om Jesus Kristus

Jesus lärde att ”när Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig” (Johannes 15:26). Mormonerna tror att en av den Helige Andens främsta uppgifter är att vittna om sanningen, särskilt om Jesus Kristus och hans gudomlighet! Det är bara genom den Helige Anden som vi kan få ett vittnesbörd om att Jesus Kristus är Guds son och världens Återlösare (se ”Vittnesbörd”, Evangelieämnen, topics.lds.org).

5. Galaterbrevet 5:22–23 När vi har den Helige Anden känner vi kärlek, glädje och frid

Den Helige Anden kallas ofta även för Herrens Ande. I Galaterbrevet 5:22–23 lär vi oss att ”Andens frukt … är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning”. Mormonerna tror att när vi har den Helige Anden med oss kan vi uppleva alla de positiva känslor och egenskaper som beskrivs ovan, oavsett vilka svårigheter vi står inför i våra liv. Den Helige Anden ger oss inte bara kraft utan ger oss också möjlighet att lyfta andra och hjälpa dem i de utmaningar de ställs inför.

Lära dig mer om den Helige Anden

Är du nyfiken på vad mer kyrkan lär? Läs mer om vad Mormonerna tror att Bibeln lär om Gud, Jesus Kristus och den Helige Anden på mormon.org.