”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”

Familj
Mormonerna tror att äktenskapet och familjen är en del av vår himmelske Faders plan för sina barn.

”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” är ett dokument som tillkännager vad Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga lär om äktenskap, barn och familj (Liahona, nov. 2010, s. 129). När Gordon B. Hinckley, kyrkans tidigare president, läste tillkännagivandet om familjen för första gången för över 20 år sedan var kyrkans medlemmar tacksamma för dess enkla och tydliga lärdomar om familjen. I dag värderar medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, även kallade mormoner, tillkännagivandet om familjen mer än någonsin både som en grundlig och välbehövlig uppenbarelse som tillkännager Guds norm för äktenskapet och familjen i en ständigt föränderlig värld (se Bonnie L. Oscarson, ”Försvarare av tillkännagivandet om familjen”, Liahona, maj 2015, s. 14–15). Läs vidare för att lära dig mer om vad mormoner tror om äktenskapet och familjen.

Vad lär ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”?

Tillkännagivandet om familjen ger specifika råd till män, hustrur, mödrar och fäder. Den lär att ”äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud och att familjen har en central roll i Skaparens plan för sina barns eviga bestämmelse” (se ”Familjen”, s. 129). Den lär också att vi innan vi föddes ”kände och dyrkade Gud som vår evige Fader” och att Guds plan för sina barns utveckling krävde att vi kom till jorden, fick fysiska kroppar och kunde återvända för att bo med honom och våra familjer efter döden (se ”Familjen”, s. 129). Undervisningen i tillkännagivandet om familjen är till för att hjälpa alla familjer – inte bara mormonfamiljer – att vara lyckliga.

Vad tror mormoner egentligen om äktenskapet?

Mormonerna tror att äktenskapet mellan en man och kvinna är en nödvändig del av Guds plan för sina barn. De tror även att män och hustrur ”har ett högtidligt ansvar att älska och vårda sig om varandra” (”Familjen”, s. 129). Mormonerna anser att ”framgångsrika äktenskap och familjer skapas och bevaras genom principerna tro, bön, omvändelse, förlåtelse, respekt, kärlek, medkänsla, arbete och sund rekreation” (”Familjen”, s. 129). Mormonerna tror att äkta par ska hjälpa varandra som likvärdiga makar och att de som misslyckas i att ta hand om sina familjer, begår äktenskapsbrott eller förgriper sig på maka eller barn kommer hållas ansvariga inför Gud för sina val (se ”Familjen”, s. 129).

Vad tror mormonerna egentligen om barn och familjen?

Mormonerna tror på tillkännagivandet om familjen där det står att ”barn har rätt att födas inom äktenskapets ram” (”Familjen”, s. 129). Mormonerna tror även att ”barn är en Herrens gåva” (Psaltaren 127:3), vilket innebär att barn är välsignelser från Gud. För mormoner är föräldraskapet ett heligt ansvar och föräldrar ska se till att ”uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet, att sörja för deras fysiska och andliga behov, att lära dem älska och tjäna varandra, att hålla Guds bud och vara laglydiga medborgare var än de bor” (”Familjen”, s. 129). Familjeansvar är av yttersta vikt för mormonerna.

Hur kan jag lära mig mer om vad mormonerna tror på?

Mormonerna tror att familjen inte bara är en skyldighet, utan även en stor välsignelse. Möjligheten att vara en del av en familj uttrycker Guds kärlek till oss och Gud har gett oss familjen ”som hjälper oss bli [den] han vill vi ska bli” (Matthew Neeley, ”The family is of God”, Liahona, oct. 2008, s. LS12–LS13). Gå till mormon.org om du vill lära dig mer om vad mormonerna tror på och om Guds plan för dig och din familj.