Föräldraskap i en tid av teknik

Family
Mormonfamiljer tror på vikten av att umgås med varandra.

Vilka är medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och vad tror de om familjen?

Som många andra goda människor runt om i världen är kyrkans medlemmar kända för sin tro på att barn och familjen är viktiga. Men precis som många andra är de medvetna om att det inte är lätt att vara en god förälder. Föräldrar i kyrkans familjer vet alldeles för väl att förutom alla glädjefyllda stunder som kommer genom föräldraskapet så finns det många stunder av gråtande barn, smutsig disk och oändliga att-göra-listor.

Det finns så många råd att få och mycket som kräver föräldrarnas tid att det kan vara svårt att sakta ner och bara njuta av att vara förälder. Men det är viktigt att föräldrar tar en paus från oron över att inte kunna göra allt på ett perfekt sätt och från det hektiska livet och i stället umgås med sina barn. I Mormons bok står det att när Jesus Kristus besökte den amerikanska kontinenten så använde han tiden till att undervisa och betjäna folket. Under sitt viktiga arbete tog han sig tid till att fokusera endast på barnen. Han ”tog deras små barn ett efter ett och välsignade dem och bad till Fadern för dem” (3 Nephi 17:21). Efter att Frälsaren visat exempel på vikten av att kärleksfullt och omsorgsfullt ta hand om barnen, bad han alla som var närvarande att fokusera på dem när han sa: ”Se era små” (3 Nephi 17:23).

Hur kan jag komma närmare min familj?

Föräldrar kan i dag följa Frälsarens exempel och uppmaning. En mor skrev om vad det innebar för henne att ”se sina små”. Hon sa: ”Första gången jag såg ett barn på det sättet var när min första dotter var nyfödd. Hennes lilla envisa gråtande hade väckt mig ungefär vid midnatt och jag skulle just mata henne när det hände. Hon öppnade ögonen och tittade storögt rakt i mina ögon en underbar lång stund. När hon och jag verkligen såg på varandra för första gången så kände jag något av det eviga band vi skulle dela (Jan Pinborough, ”Frånkopplat föräldraskap”, Liahona, juni 2014, s. 17).

Vetenskapliga studier har visat att den ickeverbala kommunikationen som sker när föräldrar och spädbarn ser varandra är nödvändig för barnens sunda utveckling (se Pinborough, ”Frånkopplat föräldraskap”, s. 17). När våra barn växer upp behöver de att vi ser dem eller tar oss tid att knyta an till dem på olika men lika viktiga sätt. Men hur kan föräldrar ta sig tid till att verkligen knyta an till sina barn i en så hektisk värld? Kyrkans familjer tror att det krävs mer disciplin och självbehärskning från föräldrarnas sida än från barnens sida för att skapa starka band mellan föräldrar och barn.

Kyrkans familjer tror även att vi kan behöva medvetet koppla bort oss från våra digitala enheter för att skapa ett band med barnen. De lär sig att det ”kan innebära att vi behöver motstå frestelsen att kolla våra meddelanden eller gå igenom sidorna i våra sociala nätverk” för att få kvalitetstid med barnen. ”Det kan kräva att man eftertänksamt upprättar personliga regler och familjeregler angående media, att man sätter upp gränser som skyddar den heliga tid som vi dagligen ger varandra i familjen” (Pinborough, ”Frånkopplat föräldraskap”, s. 17).

Kyrkans ledare har betonat vikten av att föräldrar stänger av sina digitala enheter för att umgås mer med sina barn. Rosemary M. Wixom, en tidigare president för kyrkans världsomfattande organisation för barnen (Primärs organisation), undervisade till exempel att ”värdefulla stunder då vi har möjlighet att umgås och prata med våra barn går till spillo när vi distraheras av annat. Varför inte välja en stund varje dag då vi kopplar bort oss från tekniken och återansluter oss till varandra? Stäng helt enkelt av allt. När ni gör det kan det kännas för tyst hemma ett tag, ni kanske till och med känner att ni inte vet vad ni ska göra eller säga. Men när ni sedan ger era barn full uppmärksamhet kommer ett samtal igång och ni kan njuta av att lyssna på varandra” (”Orden vi säger”, Liahona, maj 2013, s. 82).

Hur kan jag få veta mer?

Kyrkans medlemmar tror att Jesus Kristus är det perfekta exemplet på hur vi bör behandla våra familjemedlemmar. Kyrkans familjer finner frid och glädje inte endast när de umgås utan även från sin tro att tack vare Jesus Kristus kan heliga familjerelationer fortsätta även bortom graven. Gå till mormon.org om du vill lära dig mer om Guds plan för dig och din familj.