Evigt perspektiv

Evigt-perspektiv
Foto: Gospel Media Library
Sabin
Äldste Gary B. Sabin, USA President för området Europa

För många år sedan när jag verkade som stavspresident kom en fin syster in på mitt kontor med tårar i ögonen. Hon hade verkat som missionär, gift sig i templet och trofast tjänat i sina ämbeten. Fruktansvärda skogsbränder hade just dragit fram genom vårt område och många hem i vår stav hade förstörts, inklusive hennes. Som om det inte var illa nog var hennes hem ett licensierat äldreboende och var familjens huvudsakliga inkomstkälla. Alla hade evakuerats i trygghet, men hennes familjs världsliga ägodelar och levebröd var borta.  Hon utbrast: ”Varför hände det här oss? Vi har hållit våra förbund!”

Jag uppsände en tyst bön och lade sedan ett tomt vitt pappersark på skrivbordet framför henne. Sedan ritade jag en knappnålsstor prick mitt på papperet och sa: ”Den här pricken representerar jordelivet. Låt oss föreställa oss att papperet representerar evigheten och sträcker sig ändlöst ut i alla riktningar. Jag är så ledsen att du råkade ut för det här, men jag ber dig att inte stirra dig blind på pricken.” Heder åt den här systern, för hennes uppsyn förändrades omedelbart och hon sa med en lättnadens suck: ”Aha, jag förstår. Det kommer att ordna sig. Tack!”

Skogsbränderna som ödelade vårt område drevs på av vindar på drygt 35 meter per sekund. Deras lågor piskade urskillningslöst genom bostadsområden och hoppade över ett hus för att slumpvis bränna ner andra. Äldste Dale G. Renlund har sagt: ”Att tro att livet kommer att behandla dig rättvist eftersom du är rättfärdig är som att tro att tjuren inte kommer att anfalla dig eftersom du är vegetarian.” Skrifterna påminner oss om att orättvisa omständigheter är en del av jordelivet, att ”[Gud] låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga”. [i]

Sanningen är den att jordelivets skiftande problem är grymma ibland, men tack vare Frälsaren överglänser evighetens löften även de mörkaste av jordiska prövningar. Ett evigt perspektiv ändrar allt när vi förstår att ”allt detta ska ge dig erfarenhet och tjäna dig till godo”.[ii]

Äldste Neal A. Maxwell delade med sig av denna insikt: ”Hur kan du och jag alltså förvänta oss att vi ska glida genom livet som om vi sa: ’Herre, ge mig erfarenheter men inte sorg, inte smärta, inte motstånd, inte svek, och låt mig absolut inte bli övergiven. Bevara mig, Herre, från alla de erfarenheter som gjorde dig till den du är! Låt mig sedan få komma och bo hos dig och till fullo dela din glädje!’”

Vi behöver i sinnet vara fast fokuserade på vår sanna identitet och på Guds plan för oss för att inte bli förblindade och spåra ur på grund av den jordiska ”prickens” inneboende svårigheter. Som äldste John H. Groberg sa: ”Det finns en koppling mellan himlen och jorden. När man hittar den kopplingen ger den mening åt allt, även döden. Om man missar den blir allting meningslöst, även livet.”

Ett evigt perspektiv hjälper oss att inse vad som egentligen betyder något. Vi skulle göra klokt i att betänka att vi bara kan ta med oss tre saker när vi dör: våra relationer, vår kunskap och vår personlighet. Det skulle vara mycket kortsynt att fokusera på irrelevanta saker på bekostnad av det som är relevant, och ändå är det precis vad större delen av världen gör. 

Aposteln Paulus bekräftade evighetens löften. ”Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom.”[iii] Det vore dåraktigt att byta bort sådana fantastiska välsignelser mot en bildlig ”linssoppa”.[iv] Det som är av störst betydelse bör aldrig utelämnas åt det som betyder minst! När vi möter livets svårigheter är det min bön att vi kan se bortom jordelivets prick genom att höja blicken, inse vilken vår eviga identitet är, inse syftet med vår jordiska resa och vilket hopp om en härlig evig bestämmelse som väntar de trofasta.

 


[i] Matt. 5:45

[ii] L&F 122:7

[iii] 1 Kor. 2:9

[iv] Se 1 Mos. 25:31–34