Evangeliet är svaret på alla livets frågor och problem

Jesus Kristus
Elder-Pilka
Äldste Martin Pilka, Tjeckien Områdessjuttio i området Centrala Europa

När min fru och jag nyligen besökte Salt Lake City behövde vi hitta en bankomat på gatan. Medan vi tittade oss omkring hörde vi en röst från en parkerad bil bakom oss säga: ”Letar ni efter något? Kan jag hjälpa er?” Mannen, som presenterade sig som Mike, tillade med ett leende att det kanske känns konstigt att en främling skriker åt oss från en bil, men i Utah borde vi inte blir förvånade över det. Han frågade var vi kommer ifrån och när han fick veta att vi är från Prag sken han upp. Han hade nyligen pratat med en av sina vänner som hade svårt att hitta information om sina förfäder från Tjeckien, så han undrade genast om det fanns något vi kunde göra för att hjälpa till. Vi svarade att vi gärna skickar honom kontaktinformation för bröder och systrar som håller på med släktforskning i vårt land. Han tackade oss, vi sa hej då och han satte sig i sin bil. När vi skulle gå därifrån märkte vi att Mike hade stigit ur bilen igen och var på väg tillbaka till oss. Men den här gången ersattes det glada leendet av en annan känsla.

Med tårar i ögonen berättade han hur tacksam han var för vårt korta möte och att han kände sig manad att kliva ur bilen. Han hade utan framgång försökt hjälpa sin vän med släktforskning i Böhmen under en lång tid, och på grund av sin höga ålder höll hon på att förlora hoppet om att hitta sina förfäder i Böhmen. Mike var också på väg att ge upp, men föregående dag när han besökte templet kände han att lösningen var på väg – och den kom genom oss. Så han ville berätta för oss om den glädje och tacksamhet han kände över ytterligare ett vittnesbörd om hur underbart Guds vägledning fungerar i våra liv.

Vi känner till Moronis löfte i skrifterna om sättet varigenom man får veta sanningen om Mormons bok: ”Och genom den Helige Andens kraft kan ni få veta sanningen om allting.” (1) På grundval av det här löftet förväntar vi oss att få insikt, andlig kunskap och svar på grundläggande frågor om tro, sanningen i skrifterna eller evangeliets återställelse genom den Helige Anden.

Men det här löftet berör också våra liv i våra dagliga glädjeämnen och bekymmer. Den Helige Andens kraft hjälper oss urskilja Guds maningar och den rätta innebörden av händelser som drabbar oss eller hjälper oss att fatta beslut. Varje medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga får den Helige Andens gåva efter dopet, och vi har förmånen att åtnjuta hans gemenskap. Men vi har också friheten att bestämma hur mycket av Andens inflytande vi tar del av i våra liv. Vare sig vi känner och förstår hans vägledning när vi lever rent och strävar efter att leva efter Jesu Kristi evangelium eller tvärtom, vare sig våra handlingar eller tankar ibland driver bort honom. President Nelson lärde oss: ”Vi hör honom också tydligare när vi förfinar vår förmåga att känna igen den Helige Andens viskningar. Det har aldrig varit viktigare att du vet hur Anden talar till dig än just nu. I gudomen är det den Helige Anden som är budbäraren. Han sänder tankar till ditt sinne som Fadern och Sonen vill att du ska ta emot.” (2)

Vårt möte med Mike är ett exempel på hur Anden fungerar. Mike ansträngde sig för att lyssna till den Helige Andens maningar och genom sin villighet att hjälpa fullständiga främlingar fick han inte bara hjälp för sin vän, utan vi fick alla ännu ett vittnesbörd om hur Gud genom Anden ger oss svar och kommer med lösningar. Ja, det var en liten sak, men det är av sådana små saker som den stora mosaiken av andlig kunskap i våra liv görs.

Alma sa att ”med små och enkla medel uträttas mycket stort” (3). Jag vittnar för er om att det inte finns något större och viktigare i våra liv än att vi genom dessa små upplevelser med Anden lär känna vår himmelske Faders och hans Sons Jesu Kristi kärlek, omsorg och nåd. Jag vet att Gud finns, och jag vet att hans Son Jesus Kristus har uppstått och lever. Han är din och min Frälsare, och det här fyller mitt hjärta med glädje och tacksamhet. Må vårt sätt att leva våra dagliga liv låta Anden ge oss det som Fadern och Sonen önskar för oss. Må vi lära känna dem mer och mer genom att förstå de här budskapen för ”detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus”. (4)

I Jesu Kristi namn, amen.

  1. Moroni 10:4–5.
  2. Russell M. Nelson, ”Hör honom”, generalkonferensen april 2020.
  3. Alma 37:6.
  4. Johannes 17:3.