Det för oss till honom

  To Bring us to Him

  Ladda ner pdf

  Plan | Kort

  Vision

  ”Jag [vill] att ni skall komma till Kristus … och ta del av hans frälsning och hans återlösnings kraft.”

  OMNI 1:26
  Inriktningar

  Inriktningar

  • Följa profeten
  • Bjuda med en vän till sakramentsmötet
  • Ta med en förfader till templet

  Mål

  • Studera generalkonferenstal.

  • Besluta sig för att göra det som profeten undervisar om och utvärdera hur det går varje sabbatsdag.

  • Söka under bön efter tillfällen att tjäna.

  • Hjälpa vänner lära sig om Kristus genom att bjuda hem dem och bjuda med dem till sakramentsmötet och andra möten.

  • Dela kyrkans budskap med vänner på sociala medier.

  • Fokusera församlingsrådet på hur vi kan hjälpa våra nya vänner att gå framåt.

  • Stärka vår tro på Jesus Kristus genom att eftertänksamt helga sabbatsdagen och leva så att vi är värdiga en tempelrekommendation.

  • Använda FamilySearch för att hitta förfäder som behöver tempelförrättningar.

  • Ta med släktnamn till Herrens hus och hjälpa andra göra detsamma.

  Family

  Indikatorer på framsteg

  Församlings- och stavsledare kan mäta utvecklingen genom att följa de här nyckelindikatorerna i kvartalsrapporten:

  • Stödverksamhetsintervjuer
  • Medlemmar som tagit emot sin begåvning med gällande tempelrekommendation
  • Närvaro under sakramentsmötet
  • Medlemmar som har lämnat in förfäders namn för tempelförrättningar

  Handlingsplan

  Det medlemmar behöver göra för att hjälpa enskilda och familjer delta i frälsningsarbetet är en viktig del av områdesplanen.

  Ledare: Medlemmar i samordnande råd och stavs- och församlingsråd bör under bön ta fram specifika åtgärder för hur de ska uppnå områdets vision, inriktningar och mål. Ledare uppmuntras att under bön begrunda namn på de personer de ska fokusera på.

  Enskilda och familjer: Enskilda och familjer uppmuntras att skriva ner specifika mätbara mål på ett mindre kort, som kan hjälpa dem att i sina dagliga liv fokusera på områdets tre inriktningar.

  Ansvarighet och uppföljning: Områdessjuttio uppmuntrar stavspresidenter att ta fram betydelsefulla sätt att genomföra områdesplanen och följer systematiskt upp med dem om hur det går. Stavspresidenter uppmuntrar i sin tur biskopar att tillsammans med prästadöms- och biorganisationsledare ta fram sätt att genomföra områdesplanen och följer även han upp med och uppmuntrar dem.