Ett i Kristus – Bygga broar

Bro
Hanni
Äldste Thomas Hänni, Spanien Områdessjuttio

Nyligen läste jag en skönlitterär berättelse om två bröder som bodde på två gårdar intill varandra. Efter att ha delat maskiner, ägodelar och mark i årtionden tog samarbetet slut. Det började med ett litet missförstånd som växte till stora meningsskiljaktigheter, ilska och veckor av tystnad.

En morgon kom en snickare som letade arbete i några dagar och knackade på den äldre broderns dörr. ”Finns det något jag kan hjälpa dig med?” frågade snickaren med verktygslådan under armen.

Den äldre brodern sa: ”Ja!  Titta över ån på gården där. Den tillhör min yngre bror. Förra veckan grävde han en större passage för vatten som blev en mycket bred å mellan våra gårdar. Var snäll och bygg mig något så att vi inte behöver se varandras ansikten tvärs över ån.”

Snickaren sa: ”Jag tror jag förstår situationen. Jag kan hjälpa dig. ”Med det satte snickaren igång att arbeta och ägnade hela dagen åt att mäta, såga och spika.

Vid solnedgången återvände den äldre brodern till ån just när snickaren var klar med sin uppgift. Brodern kunde aldrig ha föreställt sig det han fick se.  Det var en bro som sträckte sig från ena sidan av ån till den andra! Den var så fin! Till hans förvåning kom den yngre brodern gående över bron för att möta honom med ett stort leende på läpparna och med öppna armar för att krama honom.

”Du är verkligen ödmjuk och snäll, min bror. Efter allt jag har gjort och sagt till dig visar du ändå att vår relation aldrig kan förstöras! Jag är mycket ledsen över mitt beteende”, sa den yngre brodern medan han kramade om honom.

De vände sig om och såg snickaren lyfta upp verktygslådan på axlarna. ”Nej, vänta! Stanna i några dagar. Jag har många andra projekt till dig”, sa den äldre brodern.

”Jag skulle gärna stanna”, sa snickaren, ”men jag har många andra broar att bygga!”

Vår Frälsare byggde bron som leder till liv och lycka. Genom honom får vi hopp, vägledning och evigt liv. Han är vårt föredöme när det gäller att ta hand om andra med kärlek och verkligt uppsåt. Genom att acceptera varandra med alla våra unika talanger, fel, olikheter och vanor öppnar vi dörren till Kristi inbjudan att följa honom. Förbunden vi ingår representerar de broar och övergångsställen som förenar oss och som förenar oss med honom. Låt oss gå med honom, enskilt och kollektivt, över alla åar och hinder som skiljer oss åt från varandra.

Oberoende av var vi just nu står, vår hudfärg, vår kultur, våra intressen, vårt yrke, vår sociala ställning, vårt civilstånd och vår sexuella läggning, är vi alla bröder och systrar. Vi tillhör och behöver varandra. Han älskar oss alla. Vi är alla Guds barn och var och en bestämde vi oss för att komma till jorden. Vi klarar det inte själva. Vi kan vara ett trots våra skillnader, och just för att vi är olika behöver vi varandra!

”Om vi är Herrens Jesu Kristi sanna lärjungar räcker vi ut handen med kärlek och medkänsla till alla våra medmänniskor i alla sammanhang.”1

Alla vi som bestämt oss för att gå lärjungeskapets stig tillsammans med vårt uppväxande släkte och heltidsmissionärerna följer den här läran och vår profets uppmaning att samla Israel och att vara ett i Kristus .Israels insamling är ”den största utmaningen, den största saken och det största arbetet på jorden i dag”.2Vi är särskilt tacksamma för energin, visionen och villigheten hos våra ungdomar som sätter handen till verket och bygger nya broar. Vi behöver alla tillgängliga händer och armar som lyfter .Vi behöver alla.

Må vi alltid lyssna till Kristi knackning och öppna dörren. Må vi lita på honom och bygga broar som sträcker sig ut, förenar och helar alla Guds barn.

Det finns så mycket styrka när hjärtan är förenade i enighet och i kärlek till varandra.3Det här är ett verk. Det är Guds verk. Det är så viktigt att vi alla kommer samman och arbetar i kärlek och enighet.4Om detta vittnar jag i hans namn, Jesu Kristi namn, amen.
 

1 President Ballard, Vem är då min nästa GK 10/2001

2 President Russell M. Nelson, världsomfattande andakt för ungdomar, 3 juni 2018

3 Mosiah 18:21

4 2021 Europe Rising Generation - Recommendations and Unity Model – Europe Area