En ny sorts missionär

Duvemyr
Ulf Duvemyr, Sundsvalls gren

När lokalredaktionen frågade Umeå distrikt efter syskon som kallats på mission fick vi höra att Ulf Duvemyr kallats och att vi gärna kunde kontakta honom själv för mer information. Tillbaka fick vi ett mycket entusiastiskt brev. Äldste Ulf Duvemyr i Härnösand berättar att han blivit kallad som senior servicemissionär på heltid. Hans uppgift består i att hemifrån ägna sig åt att själv utföra och dessutom hjälpa medlemmarna med släktforskning i alla dess former. I hans uppgift ingår också att lära oss andra att utnyttja program som FamilySearch och indexering.

Äldste Duvemyr berättar: Som servicemissionär verkar man på heltid eller deltid och det är missionärens stavs- eller distriktspresident som är ens ledare. Det finns ett nordiskt team med servicemissionärer från Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige, så man har alltid tillgång till hjälp från kollegor. För att tjäna inom släktforskningsområdet behöver man ha tillgång till en dator, webbkamera och fast internetuppkoppling. Det är bra om man är lite kunnig i engelska, då alla funktioner i FamilySearch ännu inte är översatta till svenska.

Under den tid man är kallad är man äldste eller syster när man är i tjänst eller är i kyrkan. Men när man inte är det lever man som vanligt med familj och vänner.

Att arbeta med tempelarbete och släktforskning är ju som alla vet ett heligt kall. Vi är alla missionärer för våra släktingar som gått före oss. I Läran och förbunden 128:15 står det: 'För deras frälsning är nödvändig och väsentlig för vår frälsning.' Det finns ett underbart tal i Liahona från februari 2016 av president Quentin L. Cook i de tolv apostlarnas kvorum som heter ”Glädjen i släktforskning” som är mycket värt att läsa.

Jag är tacksam och ödmjuk inför mitt kall. Jag är tacksam att på detta sätt få tjäna mina syskon både här på jorden och dem som gått före oss.