En ny andlig begynnelse

Kvinna
Bernskov
Äldste Erik Bernskov, Danmark Områdessjuttio

Efter sin uppståndelse besökte och undervisade Frälsaren sina apostlar. I fyrtio dagar visade han sig för dem och undervisade dem om Guds rike. Vilken underbar tid de måste ha haft tillsammans. Under den tiden sa han också till dem att de inte skulle lämna Jerusalem utan vänta tills de hade blivit begåvade med kraft från höjden. Han lovade dem att de snart skulle döpas med den helige Anden. Vilken cliffhanger han lämnade efter sig. De måste storligen ha sett fram emot den händelsen, som snart skulle inträffa.

När Jesus hade välsignat gruppen och lämnat dem återvände apostlarna till Jerusalem med stor glädje och tillbringade mycket tid i templet medan de väntade. Ett utmärkt sätt att förbereda sig andligt för det kommande dopet med den Helige Anden och de händelser som kom därefter.

Apostlarna behövde bara vänta till den judiska tacksägelsedagen, eller pingstdagen, som inföll 50 dagar efter påskhögtiden. När de var samlade hördes plötsligt ett dån som från en våldsam storm, och det fyllde hela huset. ”Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.” De fylldes av den Helige Anden och började tala främmande språk.

Det här utgjutandet av den Helige Anden var den andliga begynnelsen för de första heliga. Kort därefter döptes många själar, och underverk utfördes av apostlarna. De nya heliga levde i harmoni med varandra, de hjälpte behövande och de gick ofta till templet.

Vi har många gånger i den återställda kyrkans historia sett utgjutande av den Helige Anden som har stärkt de heliga. Vad gäller särskilt heliga tillfällen har många medlemmar haft underbara andliga upplevelser i samband med invigningar av tempel. Det mest kända och unika utgjutandet inträffade när Kirtlands tempel invigdes 1836. Före invigningen hade många uppoffringar gjorts av medlemmarna som donerade tid och pengar för att bygga det här speciella första templet, som fortfarande står. De heliga blev också ombedda att förbereda sig andligt före invigningen.

Jag hade nöjet att uppleva invigningen av Köpenhamns tempel 2004. Före invigningen var jag och många andra medlemmar engagerade i alla praktiska detaljer som rörde templets öppet hus för tusentals besökare. Alla förberedelser och de upplyftande upplevelserna när vi tog med besökare runt i templet före invigningen gjorde invigningen i sig till en speciell händelse som hade stor inverkan på medlemmarna och som motiverade dem att komma ofta till templet för att tjäna och känna Anden.

När man har haft upplevelsen att bli fylld av den Helige Anden är en typisk följd ofta att man får en önskan att på nytt förplikta sig att leva närmare Herren. Det kan också medföra en starkare beslutsamhet och motivation att göra gott och hjälpa andra. Kanske också större kärlek och tålamod gentemot andra.

Lyckligtvis är det inte nödvändigt att vänta på stora händelser, som en tempelinvigning, ett besök av en apostel, speciella konferenser och liknande innan man kan känna den Helige Andens närvaro eller utgjutande och känna sig förnyad. Min erfarenhet är att jag kan känna en ny begynnelse varje vecka i kyrkans möten och när jag tar del av sakramentet, när jag under en vecka har studerat skrifterna – ofta tillsammans med Kom och följ mig-manualen – och tjänat andra.

Jag har den stora förmånen att bo nära ett tempel, och när jag kommer dit påminns jag om livets mening och allt sätts i rätt perspektiv. Jag kanske inte får sådana upplevelser som de heliga hade under invigningen i Kirtland, men den speciella ande som finns i templet hjälper mig också att vara mer mottaglig för den Helige Andens närvaro – precis som de första heliga blev dagen före pingstdagen.