En fortlöpande förändring i hjärtat 

Personlig_bön
Personlig bön (Foto: LDS Media Library)
Hänni
Äldste Thomas Hänni, områdessjuttio

Låt oss begrunda de många sanningar som vår himmelske Fader har tillkännagett för sina barn sedan evangeliets återställelse, särskilt de uppenbarelser som har tagits emot under de senaste åren. 

Låt oss ett ögonblick begrunda alla välsignelser som hör till dessa uppenbarelser.  När vi tänker på dem, känner vi inte tacksamhet och kärlek för all den vägledning vi får från vår profet i denna sista tidsutdelning?

Har vi alla känt en förändring i hjärtat på grund av dessa uppenbarelser?

Frälsaren inspirerar oss verkligen att stärka vår tro på honom, ingå förbund och stanna kvar på lärjungeskapets stig.

Uppenbarelserna vi får är en påminnelse till oss alla att stå upp och tjäna på ett högre och heligare sätt. 

När vi fokuserar på dessa uppenbarelser blir omvändelse och att bli sanna tjänare och verktyg i Herrens hand en prioritet. Som en följd av att vi följer vår profet och tillämpar dessa sanningar omvandlar vi våra hem till trons helgedomar och centrum för evangelielärande (1) där Herren blir vår lärare.

Jag är evigt tacksam för dem som betjänade och berättade om det återställda evangeliet på ett naturligt sätt för min fru när hon var fjorton år.  Hon tog emot inbjudan att följa Kristus och döptes i Málaga i Spanien. 

Med stöd av sina vänner, som hjälpte henne att i sin ungdom närma sig Kristus, lärde hon sig att en del av vår egen omvändelseprocess är att tjäna andra. Det är så vi vänder våra hjärtan till Gud och hans barn.  Några år efter sitt dop reste hon alldeles ensam till templet i Schweiz för att betjäna dem som är på andra sidan slöjan.  Vi träffade varandra då i Zollikofen och det var också där vi beseglades för tid och evighet.

Som familj har vi fått förmånen att leva i denna spännande tidsutdelning då vi alla tillsammans i hemmet strävar efter att ”göra bättre och att vara bättre” (2) än vi varit tidigare.

Vi kan alla omvända oss och följa Kristus, oavsett vår personliga situation, om vi är gifta, ensamstående eller skilda, änka eller änkling eller om vi står inför svåra omständigheter.  Sann omvändelse fokuserar på Kristus och hans återlösande kraft.  Det är något personligt mellan honom och oss.

När Herren talar till vår profet talar han också till oss och helar oss personligen.  Han visar oss vägen och lättar på våra bördor om vi lyssnar på honom, om vi vänder oss till honom, om vi följer honom och väljer att omvända oss. 

När vi gör detta och tar till oss Frälsarens försoning börjar vi vända oss till honom med allt mer förkrossat hjärta och botfärdig ande.  Det är sann omvändelse. En ångerfull själ är en förvandlad själ och en förvandlad själ är en ångerfull själ. (3)

Omvändelse är Herrens process för att uppnå andlig utveckling och glädje – glädjen i återlösningen i honom. (4) Han vill att vi ska förvandlas – för att bli mindre som den naturliga människan (5) och mer som han (6).

Bön, skriftstudier, familjens hemafton och ”Kom och följ mig” är grundläggande pelare vi behöver för att skapa en miljö som inbjuder oss att omvända oss och finna varaktig glädje och lycka.

En sådan strävan öppnar upp himlens port och öser ut personlig uppenbarelse och önskan om daglig omvändelse.  Då väljer vi inte bara att sluta upp med allvarliga synder på en gång utan påbörjar också en personlig resa mot sinnets fullständiga förändring.  När vi gör Frälsaren till det centrala i våra liv inleder vi processen att åstadkomma en total förändring i våra hjärtan.  Må Herren välsigna oss och hjälpa oss, med den Helige Andens vittnesbörd, att finna vår personliga bekräftelse på uppenbarelserna från Herren i denna sista tid och att omvända oss och följa honom.

1+2 Se Russell M. Nelson, ”Bli exemplariska sista dagars heliga”, Liahona, nov. 2018.

3+4 Se  Russell M. Nelson, ”Sann omvändelse”, Liahona, maj 2007.

5 Se Mosiah 3:19.

6 Se 3 Ne. 27:27.