En distrikskonferens - tankar och reflektioner på vägen hem

En distriktskonferens – tankar och reflektioner på vägen hem

Den 12-13 november 2016 var det dags för årets andra Distriktskonferens i det norrländska distriktet och som vanligt var känslorna många då man åkte därifrån. Det första man kom att tänka på var att trots att man närvarade, och lyssnade på allt som sades på mötena, så är det otroligt lite man minns av de ord som talades, men känslan av allt som sades stannade kvar.

känslan

Temat under konferensen var att ”stärka vittnesbördet”, ett tema som helgen verkligen lyckades leva upp till, i det stora som i det lilla. Bara att få träffa alla andra som delar samma grundläggande värderingar och religiösa tankar är otroligt stärkande i en värld vars åsikter byter riktning från kyrkans för var dag som går. En konferens med ett talande och aktuellt tema, och alltmer viktigt för oss som lever i det nutida samhället.