Den första sanningen

Kristus-barn
Phillips
Äldste Alan T. Phillips, England Områdessjuttio

Samhället försöker övertyga oss om att vår identitet och känsla av värde på något sätt är knutna till ägodelar, inflytelserika positioner och andras erkännande. Det uppmuntrar oss att fokusera mer på att ’ha’ i stället för att ’vara’.1 Men den här vägen resulterar ofta i ett helt liv av tävlan och jämförelse och många av oss känner oss ängsliga, ouppfyllda och alltmer isolerade. Få slipper undan de ofta förekommande och obevekliga budskapen att vi inte räcker till eller att vi helt enkelt inte håller måttet.

Det här är en välkonstruerad vilseledning.

Den onde förstår vikten av identitet och vill inte att vi ska upptäcka eller förstå vilka vi egentligen är. Men vi är mer än det världen vill att vi ska tro att vi är. Kanske mer än vi ens föreställer oss eller själva inser.

Frälsaren tillbringade fyrtio dagar och nätter i Judeens öken, där han fastade, kommunicerade med sin Fader och förberedde sig för sin formella jordiska mission.2 Det var vid den här tiden som motståndaren frestade honom och lockade honom att tillfredsställa sina fysiska begär, söka folkets erkännande och ta emot världens rikedomar eller makt bland människor.3 Men utöver dessa tre övergripande frestelser lade James E. Talmage märke till den mer lömska frestelse4 som antyds av frågan ”om du är Guds Son”. Den onde ville att Kristus skulle tvivla på vem han var.

Lyckligtvis förblev han sann och ståndaktig. Kristus visste vem han var. Och det gav kraft, styrka, syfte och vägledning i hans gudomliga mission. Vi bevittnar storheten i det här när han står i synagogan i Nasaret och läser upp profeten Jesajas ord och i tydliga och säkra ordalag tillkännager att han är den gudomlige Sonen. 5

Orden ’känn dig själv (eller ’gnothi seauton’ på forntida grekiska) är inskrivna ovanför förgården vid Apollos tempel i Delphi. Den här korta levnadsregeln i några få ord har diskuterats av Sokrates, Platon, Emerson, Rousseau och otaliga andra genom historien. Alla erkänner att det finns kraft i att veta vilka vi är.

Att likt Frälsaren veta vilka vi verkligen är, kan hjälpa till att leda våra handlingar och ge styrka och vägledning genom hela livet. Det är därför den onde är så fast besluten att få oss att tvivla på oss själva. Tvivel är ett kraftfullt verktyg för honom och ett gissel över hela världen i dag. Han vill inte att vi ska få styrka, kraft, frid och vägledning. Han vill att du och jag ska ifrågasätta våra förmågor, våra beslut, vårt värde och framför allt vår identitet. Och dessutom kan det moderna livet ibland göra att vi känner oss överväldigade, ensamma, bortglömda, förskjutna och emellanåt otillräckliga.

Men när vi verkligen förstår att vi är ett Guds barn börjar vi se oss själva som han ser oss. Vi ser det goda inom oss och vår sanna potential. Och när vi gör det handlar och tänker vi annorlunda. Vi dömer mindre, förlåter mer villigt, och vi är mer benägna att älska, tjäna, lyfta och trösta varandra. Vårt främsta fokus går från att ’ha’ till att ’vara’ och få kontakt med andra. Äldste Jeffrey R. Holland lärde att den första stora sanningen i universum är att Gud älskar oss. Han älskar oss helhjärtat, utan förbehåll eller kompromisser. 6

Den första sanningen är kraftfull. Gud älskar dig och du är hans barn. Det här är en del av din eviga identitet. Inget kan ändra på det. Äldste Uchtdorf lärde att ”ni är söner och döttrar till den storslagnaste, härligaste varelsen i universum. Han älskar er med oändlig kärlek.” 7

Ifrågasätt inte ditt värde eller hur din himmelske Fader känner för dig i en värld som drunknar i tvivel. Försök se bortom ofullkomligheter och tvivel på dig själv och se vem du verkligen är. 8

Ett av livets syften är att känna Gud och Jesus Kristus. 9 Men det är också viktigt att ’känna sig själv’ och förstå sin gudomliga identitet.

Vår mest grundläggande lära är att vi är barn till vår Fader i himlen. Det här gudomliga förhållandet är av största vikt. Nya testamentet är fyllt av lärdomar som fokuserar på att rädda det som är förlorat och dyrbarast för honom. Faderns och Sonens prioritering är tydlig. Det här handlar om dig. Du är hans verk och hans härlighet. Du är källan till hans glädje. Och Jesu Kristi försoning är det största uttrycket för din himmelske Faders kärlek till dig. 10

Den första stora sanningen är att Gud älskar dig. Du är hans barn och han bryr sig om dig. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn, amen.


Slutnoter

 

1 Erich Fromm, To Have or to Be, USA, Harper & Row, 1976.

2 Matteus 4:1–11.

3 David O. McKay, Conference Report, okt. 1911, s. 59.

4James E. Talmage, Jesus Kristus, kapitel 10: I Judeens öken, 1964.

5 Lukas 4:18–21.

6 Äldste Jeffrey R. Holland, ”Den dyrbaraste ägodelen”, generalkonferensen, oktober 2021.

7 Dieter F. Uchtdorf, ”Spegelbilden i vattnet”, KUV:s brasafton för unga vuxna vid Brigham Young University, 1 nov. 2009.

8 Dieter F. Uchtdorf, ”Spegelbilden i vattnet”, KUV:s brasafton för unga vuxna vid Brigham Young University, 1 nov. 2009.

9 Johannes 17:3.

10 Johannes 3:16.