Dags att uppdatera din beredskap?

Beredskap
Foto av framsidan av den broschyr som delades ut till alla svenska hushåll 2018

”Ty se, det är inte lämpligt att jag skall befalla i allt, ty den som är tvingad till allt, han är en lat och oförståndig tjänare. Därför får han ingen lön” (L&F 58:26).

Kanske var det detta skriftställe som inspirerade tre medlemmar i kyrkan att år 2015 starta en Facebookgrupp med namnet ”Beredskapsgruppen”. Daniel Palm, Anders Stenkrona och Samuel Förnes ville skapa en möjlighet för svenska medlemmar i kyrkan att tipsa varandra om sådant som rör beredskap och hemförråd.

Beredskap har idag blivit ett stort intresse för många svenskar utan koppling till vår kyrkas långa tradition av förberedelse. Ansvariga för olika viktiga samhällsfunktioner har blivit mer vakna för hur begränsat vårt samhälle står rustat för eventuella krissituationer. Tidningar skriver artiklar om hur vi på egen hand kan klara några dygn av exempelvis strömavbrott. Man diskuterar också hur sårbart vårt kontantfria samhälle skulle vara vid olika typer av näthaverier. En känd matvarukedja har börjat sälja ett krispaket med hållbara matvaror som ”ska hjälpa det svenska folket att vara bättre förberedda om krisen kommer”.

Ett intressant inlägg i Beredskapsgruppen från Daniel Palm kommer från SVT Nyheter Öst, där man berättar om hur Gotland utformar ett nytt totalförsvar. ”Innan invasionsförsvaret monterades ner så var totalförsvaret väl utvecklat – här och var fanns beredskapslager med allt som samhället kunde tänkas behöva. Men samhället har förändrats, lagren är borta, och för både myndigheter och privatpersoner gäller det att ha en beredskap inom flera områden” (Patrik Widegren, reporter). Försvarsdirektören på länstyrelsen på Gotland, Kicki Scheller, säger så här: ”Det kan handla om kommunal vattenförsörjning och avlopp. Det kan handla om finansiella tjänster – hur funkar det när vi inte har sedeltryckeri och ingen har kontanter? Om man inte har ström så fungerar inte kortet i automaten och hur länge klarar sig Gotland då?”

I maj 2018 färdigställdes en broschyr med titeln ”Om krisen eller kriget kommer”. Den delades ut till alla svenska hushåll. Senast något liknande gjordes var 1961. På Dinsäkerhet.se kan du beställa fler exemplar av broschyren samt ladda ner dess innehåll för utskrift. På den hemsidan finns också fördjupad information om innehållet i broschyren.

Vilka råd har våra profeter och apostlar att ge i dessa sammanhang? I Evangeliebiblioteket, under Hjälp i livet/Beredskap, hittar du två viktiga broschyrer i digital form, ”Förbered allt som behövs - Familjens hemförråd” och ”Förbered allt som behövs - Familjens ekonomi”. Kyrkan har också en engelskspråkig hemsida som kan rekommenderas i arbetet med att vara väl förberedd, providentliving.org

Fotnot: Den 6-12 maj 2019 hålls Krisberedskapsveckan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) årliga kampanj som genomförs runtom i landets kommuner för att öka människors beredskap inför samhällskriser.