#EttLjusFörVärlden

  Dag 3 - Jesus dyrkade sin Fader och det kan du också göra

  Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.

  Matteus 5:16

  Under julen påminns vi om att Jesus Kristus är världens ljus. I år har vi en fantastisk möjlighet att vara en del av det ljuset genom att göra det som Jesus Kristus g jorde. Under dagarna som leder fram till jul kommer vi att fokusera på olika kristuslika egenskaper och ge förslag på hur vi kan följa hans exempel. Ni får gärna göra det med oss och använda nedanstående mall när ni planerar julaktiviteter för er församling.

  • Komma till en gudstjänst i området – du är alltid välkomna till en av våra.

  • Sätta upp som mål att alltid knäböja i bön till vår himmelske Fader varje dag i december.

  • Hjälpa till att städa eller underhålla en kyrkobyggnad.

  • Samtala med någon om vad det innebär att tillbe Gud. Sätt upp ett mål om hur du ska förbättra dig inom det området.

  • Gå till ett tempel eller en annan religiös plats.


  På 25 sätt. Under 25 dagar.

  KLICKA HÄR FÖR ATT LADDA NER JULKALENDERN