#EttLjusFörVärlden

  Jesus tog hand om sin mor och det kan du också göra

  Se din mor.

  Johannes 19:27

  Under julen påminns vi om att Jesus Kristus är världens ljus. I år har vi en fantastisk möjlighet att vara en del av det ljuset genom att göra det som Jesus Kristus g jorde. Under dagarna som leder fram till jul kommer vi att fokusera på olika kristuslika egenskaper och ge förslag på hur vi kan följa hans exempel. 

  • Ring din mamma på en gång.

  • Gör en lista över allt som din mamma har gjort för dig. Skicka den till henne.

  • Tänk på någon i ditt liv som är som en mor för dig och ge henne blommor.

  • Hjälp din mamma att förstå ny teknik.

  • Återskapa ett foto från din barndom och ge det till din mamma.

  • Sätt upp som mål att be och tacka för din mamma varje dag.

  • Spela in när din mamma berättar sin livshistoria.

  • Samla dina syskon och sammanställ en lista över saker din mamma säger ofta.

  • Läs berättelsen om Frälsarens sista ord till sin mor (Johannes 19:26–27).


  På 25 sätt. Under 25 dagar.

  Klicka här att ladda ner julkalendern