#EttLjusFörVärlden

  Jesus undervisade andra och det kan du också göra

  Ni skall ofta komma tillsammans.

  3 Nephi 18:22

  Under julen påminns vi om att Jesus Kristus är världens ljus. I år har vi en fantastisk möjlighet att vara en del av det ljuset genom att göra det som Jesus Kristus g jorde. Under dagarna som leder fram till jul kommer vi att fokusera på olika kristuslika egenskaper och ge förslag på hur vi kan följa hans exempel. 

  • Dela din favoritberättelse om Jesus eller något han undervisat om på sociala medier.

  • Berätta för barnen om något du lärt dig av dina föräldrar eller far- eller morföräldrar.

  • Undervisa en familjemedlem eller vän om något du nyligen har lärt dig i helig skrift.

  • Bjud hem vänner till en familjekväll.

  • Anmäl dig till att berätta om ditt yrke på en yrkesvalsdag i skolan.

  • Erbjud dig att träna ett ungdomslag på volontärbasis.

  • Titta på en självstudie på nätet för att lära dig något nytt som du kan använda för att hjälpa andra.


  På 25 sätt. Under 25 dagar.

  Klicka här att ladda ner julkalendern