#EttLjusFörVärlden

Dag 1 - Jesus lättade andras bördor och det kan du också göra

Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.

Matteus 10:8

Under julen påminns vi om att Jesus Kristus är världens ljus. I år har vi en fantastisk möjlighet att vara en del av det ljuset genom att göra det som Jesus Kristus g jorde. Under dagarna som leder fram till jul kommer vi att fokusera på olika kristuslika egenskaper och ge förslag på hur vi kan följa hans exempel. Ni får gärna göra det med oss och använda nedanstående mall när ni planerar julaktiviteter för er församling.

  • Be vår himmelske Fader om att bli mer medveten om personer I din närhet som behöver hjälp att bära sina bördor.

  • Erbjud dig att hjälpa en vän att flytta.

  • Lär dig mer om människor som återhämtar sig från missbruk.

  • Läs Matteus 11:28–30 och samtala sedan med andra om hur Frälsaren kan hjälpa oss igenom livets svåraste prövningar.

  • Snöar det ute? Ta fram spaden och skotta en äldre grannes uppfart.

  • Dela en upplevelse på sociala medier om hur bönen hjälpte dig bära en börda.

  • Känner du någon som är anhörigvårdare för en äldre person eller funktionshindrad vuxen? Ta dig tid att besöka anhörigvårdaren. Fråga om du kan hjälpa honom eller henne med något.

  • Går du i skolan? Erbjud dig att bära någons ryggsäck. Försök tänka på någon som verkligen behöver en vän.


På 25 sätt. Under 25 dagar.

Klicka här för att ladda ner julkalendern